Retourboxen voor restmedicijnen in het ETZ

7 februari 2024

Vanaf nu staan in het ETZ retourboxen voor het veilig en milieuvriendelijk inleveren van ongebruikte medicijnen. In deze retourboxen kunnen patiënten losse pillen en strips van medicijnen inleveren die ze over hebben.

Er staan twee retourboxen: één bij medicatieverificatie op locatie ETZ TweeSteden en één in de apotheek op locatie ETZ Elisabeth. Ook bezoekers en medewerkers mogen eigen ongebruikte medicijnen (zonder doosje) inleveren in de retourboxen. Let op: spuitjes, vloeibare medicatie en cassettes zijn in te leveren bij de milieustraat. Op deze manier zorgen we ervoor dat deze specifieke items op de juiste manier worden verwerkt.

De tekst gaat verder onder de foto.

Bob Scheiberlich (lid van Groene OK) en Demi van Klink (beleidsadviseur duurzaamheid) stonden eind januari op de markt ‘ETZ bouwt de toekomst’ met een stand van Groen ziekenhuis. Hier is Rik Retour geïntroduceerd.
Bob Scheiberlich (lid van Groene OK) en Demi van Klink (beleidsadviseur duurzaamheid) stonden eind januari op de markt ‘ETZ bouwt de toekomst’ met een stand van Groen ziekenhuis. Hier is Rik Retour geïntroduceerd.

Geen wachtrij én goed voor het milieu

Door de retourboxen verhogen we het gemak voor onze patiënten. Zij hoeven niet langer in wachtrijen te staan bij apotheken in de buurt of andere inzamelpunten om hun ongebruikte medicatie veilig af te geven. Daarnaast draagt dit initiatief bij aan de bescherming van het milieu, wat we in het ETZ belangrijk vinden. Het is van belang om te voorkomen dat medicijnresten in het water terechtkomen. Medicijnresten belanden niet alleen in het riool via ontlasting en urine, maar ook door weggooien via het toilet en de gootsteen. Afvalwaterzuiveringssystemen zijn niet in staat om medicijnresten volledig te verwijderen, waardoor deze stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen. Hierdoor is het bereiden van drinkwater lastig en het is slecht voor de dieren en planten in het water. Het RIVM heeft berekend dat jaarlijks tenminste 190.000 kilo medicijnresten in het Nederlandse oppervlaktewater terecht komt.

Rik Retour

De retourboxen hebben een naam: Rik Retour. Rik Retour is een landelijke campagne om mensen bewust te maken van het belang van verantwoord omgaan met restmedicatie. In deze campagne richten we ons specifiek op het op de juiste manier inleveren hiervan.

Het ETZ heeft de ambitie om een groen ziekenhuis te zijn. Onze prioriteit is het bieden van goede zorg, met een zo laag mogelijke impact op het ​​​​klimaat. Vanuit het programma Groen ziekenhuis zetten we ons onder andere in voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu, met speciale aandacht voor milieubelasting door medicatie(gebruik). De eerste stap is bronaanpak: bevorderen van het inleveren van restmedicatie, in lijn met de Green Deal 3.0 die het ETZ heeft ondertekend.