Fietsen in ETZ voor Wereld Trombose Dag

5 oktober 2023

​​Een team van Cardinal Health bezoekt op Wereld Trombose Dag -  vrijdag 13 oktober - locatie ETZ Elisabeth om speciaal aandacht te vragen voor diep veneuze trombose (DTV).

Dat doet het team door tussen 09.30 en 16.00 uur in de hoofdgang te fietsen op een hometrainer. De teamleden die niet fietsen gaan met patiënten, bezoekers en zorgverleners in gesprek over trombose in het algemeen en DTV in het bijzonder.

De gemiddelde Nederlander weet niets tot weinig over trombose. Dat deze aandoening levensbedreigend kan zijn, is vaak al helemaal niet bekend. Tijdens de Wereld Trombose Dag op 13 oktober vragen artsen en patiëntenorganisaties wereldwijd om meer aandacht voor de ziekte.

Trombose 

Trombose is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Eén op de vier mensen overlijdt aan de directe of indirecte gevolgen van veneuze of arteriële trombose.

Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Bij een bloedstolsel in een ader spreken we van veneuze of diep-veneuze trombose (DVT), zoals bij een trombosebeen of longembolie.

Als trombose niet op tijd wordt behandeld, kan een gestolde bloedprop losschieten en bijvoorbeeld worden meegevoerd naar de longen, waar een longembolie kan ontstaan.

Veel hart- en herseninfarcten worden veroorzaakt door trombose. Trombose is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Vroegtijdig herkennen van trombose is dus van levensbelang!


Zie voor meer informatie: Trombosestichting.nl.

Wereld Trombose Dag