Prestigieuze prijzen onderzoek communicatiegedrag in medische teams

9 augustus 2023

In Nederland worden behandelplannen voor patiënten veelal besproken binnen medische multidisciplinaire teams, waar collectief behandeladviezen worden geformuleerd. Deze teams zouden erbij gebaat zijn meer tijd te nemen voor het bespreken van de achtergrondinformatie en problematiek van de patiënten, de zogenoemde initiële exploratiefase. Dit leidt tot meer focus in gesprekken en snellere besluitvorming. Hiermee kan de werkdruk onder medisch specialisten verminderen, evenals de kosten die met deze overleggen gepaard gaan. Dat blijkt uit prijswinnend nieuw onderzoek van organisatiepsycholoog Margo Janssens. 

Het onderzoek geeft belangrijke nieuwe inzichten in communicatiegedrag en besluitvormingsprocessen binnen medische multidisciplinaire teams. Door tijdens multidisciplinaire overleggen tot op de milliseconde te analyseren wie wat zegt op welk moment in de tijd, kon Margo Janssens tot concrete handvatten komen om overleggen gerichter en efficiënter te laten verlopen en het collectieve besluitvormingsproces van medische teams te verbeteren.​

De tekst gaat verder onder de foto.
Margo Janssens (midden) toont een van de aan haar toegekende plaquettes.​Margo Janssens (midden) toont een van de aan haar toegekende plaquettes.​

ETZ

Het onderzoek werd medegefinancierd door het ETZ en is onderdeel van het WeCare programma, een samenwerkingsprogramma tussen onderzoekers van Tilburg University en ons ziekenhuis. Aan het onderz​oek werkten onderzoekers vanuit verschillende faculteiten en disciplines van Tilburg University mee.​

Het onderzoek naar het multidisciplinair overleg (MDO) werd geïnitieerd door dr. Laurens Beerepoot, internist-oncoloog in het ETZ: “Bij het bespreken van de patiënten in de verschillende tumor-werkgroepen zijn veel specialisten betrokken, ook van andere ziekenhuizen. Zo'n MDO heeft meerwaarde voor de kwaliteit van de behandeling en is een belangrijk moment in de samenwerking tussen de ziekenhuizen. Het unieke aan het onderzoek is dat niet de inhoud van de overleggen onder het vergrootglas is gelegd, maar de wijze waarop de patiënten besproken worden. Het onderzoek geeft aanwijzingen dat door een betere voorbereiding en door bewuster gebruik te maken van alle beschikbare gegevens de kwaliteit van een MDO en dus ook van de zorg verbeterd kan worden. De resultaten van het onderzoek gaan we nu in de tumor-werkgroepen bespreken. Binnen Embraze, ons netwerk voor kankerzorg, is het verder verbeteren van het MDO een van de speerpunten". 

Prijswinnend onderzoek

Het verbeteren en betaalbaar houden van multidisciplinaire zorg in de medische sector is een van de hoofdonderzoeksthema's van de Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA). Dit onderzoek sluit hierbij aan en biedt belangrijke inzichten als het gaat om het effect van communicatiegedrag. Ook internationaal is het onderzoek niet onopgemerkt gebleven. Margo Janssens mocht twee prestigieuze prijzen in ontvangst nemen tijdens de Academy of Management Conference in Boston. De Academy of Management is de grootste en meest belangrijke professionele vereniging van onderzoekers op het gebied van management en organisatie. 

Zij ontving een 'certificate of recognition' en 'cash award' van AUPHA (The Association of University Programs in Health Administration), samen met 'award plaques' van de Healthcare Management Divisie vanuit de Academy of Management. Deze prijzen worden toegekend aan papers die nieuwe inzichten bieden, rijke observaties doen en innovatieve methodologie gebruiken.   

Multidisciplinaire samenwerking

Margo Janssens heeft net haar PhD traject afgerond binnen het departement Organisatiewetenschappen aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) en is een nieuwe functie binnen hetzelfde departement gestart als Universitair Docent. De award-winnende paper is deel van haar PhD dissertatie, die gebaseerd is op een samenwerkingsverband tussen Tilburg University (TiU) en ETZ in samenwerking met prof. dr. Roger Leenders, dr. Nicoleta Meslec en dr. Alexander Schouten van Tilburg University en dr. Laurens Beerepoot (internist-oncoloog) en Samantha Van der Bruggen (arts-assistent in opleiding) van het ETZ.

Toegekende plaquettes Margo Janssens
De twee toegekende plaquettes.