Oratie Taco Gosens: Kwaliteit van leven in de orthopedie

21 juni 2023

Taco GosensDe orthopedie en de psychologie lijken twee tegengestelde werelden. De scheiding tussen geestelijke gezondheid en psychologische aspecten en lichamelijke gezondheid en functionele aspecten is zeer hardnekkig in de geneeskunde, uiteraard ook in de orthopedie. Toch is deze scheiding niet zo scherp als vaak wordt gedacht.

In zijn oratie op vrijdag 30 juni licht ETZ-orthopedisch chirurg Taco Gosens toe hoe belangrijk de wisselwerking is tussen lichamelijke symptomen en psychologische factoren en mechanismen voor de behandeling en de kwaliteit van leven van patiënten met een verminderde mobiliteit.

Onderwijs in beweging

Bewegen is niet alleen een belangrijke determinant van de gezondheid, maar ook van de kwaliteit van het leven, stelt Taco Gosens. Het belang van bewegen dient onderwezen te worden aan de studenten psychologie aan Tilburg University. De hele maatschappij dient in beweging te komen en zich bewust te zijn van het feit dat vrij kunnen bewegen een groot goed is. Niet vrij kunnen bewegen leidt tot verlies van gezondheid en verlies van kwaliteit van leven. Ook binnen de opleiding tot orthopedisch chirurg zou er meer aandacht moeten komen voor de impact van het hebben van een beweegprobleem op de kwaliteit van leven. En daarbij ook voor de impact die de geestelijke gezondheid heeft op het ervaren van een beweegprobleem, dan wel het oplossen daarvan. Door oog te hebben voor de psychologie van de mens achter de klacht kan de behandeling namelijk meer passend worden bij de patiënt en zullen resultaten beter worden.

Kwaliteit van leven en bewegen

Taco Gosens: “Kwaliteit van leven kan aan de gezondheid gerelateerd zijn, maar kan ook los hiervan worden gezien, als generieke kwaliteit van leven. Beide worden door de patiënt zelf beoordeeld en zijn dus subjectief. Bij gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven gaat het vooral om die factoren die binnen de invloedssfeer van zorgverleners en zorgstelsels vallen. Generieke kwaliteit van leven omvat de beoordeling door de patiënt van zijn eigen functioneren op verschillende gebieden: lichamelijke gezondheid, psychisch welbevinden, sociale relaties en omgeving.

Tegelijkertijd beïnvloedt de geestelijke gezondheid ook op zichzelf de kwaliteit van leven en kan het daarmee ook de ernst van orthopedische en traumaproblemen en hun uitkomst beïnvloeden. Kwaliteit van leven kan dus van persoon tot persoon maar ook in de tijd verschillen en is afhankelijk van culturele, sociale, economische en persoonlijke factoren. Huisartsen noemen dit al vele jaren contextgeneeskunde.”

Bewegen in Wetenschap en Praktijk

In zijn leerstoel, die onder andere mogelijk is gemaakt door het ETZ, hoopt Taco Gosens meer aandacht te genereren voor het belang van psychologie in de orthopedie en in de geneeskunde in het algemeen. Het ultieme doel is om op basis van breed en structureel geregistreerde data binnen de Nederlandse orthopedie een samenspel te creëren tussen de wereld van de orthopedie en de wereld van psychologie, op weg naar Bewogen Zorg voor iedereen. De leerstoel “Kwaliteit van Leven in de Medische Setting” illustreert de samenwerking tussen het ETZ en de Tilburg University, parallel met de samenwerking tussen lichaam en geest, en is daarnaast de uitwerking van de trias patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap.

Over Taco Gosens

Sinds 1 november 2021 is Taco Gosens als hoogleraar verbonden aan de Tilburg University bij het departement Medische en Klinische Psychologie van de Tilburg School of Social and Behavioural Sciences. Met studenten psychologie en geneeskunde en promovendi onderzoekt hij hoe psychologische factoren de kwaliteit van leven in de medische setting beïnvloeden en hoe die kwaliteit van leven kan worden verbeterd.

Taco Gosens spreekt op vrijdag 30 juni om 16.15 zijn inaugurele rede uit getiteld Kwaliteit van leven in de orthopedie: Bewogen Zorg in de aula van Tilburg University. De oratie is tevens te volgen via een livestream.