Koninklijke onderscheiding voor Huub Maas

26 april 2023

Klinisch geriater Huub Maas heeft woensdag 26 april een koninklijke onderscheiding ontvangen. De burgemeester van Oisterwijk, Hans Janssen, verraste de decorandus thuis met het lintje. Huub Maas is hiermee benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.​

Huub Maas heeft sinds 1996 als klinisch geriater binnen het ETZ aan verschillende onderwerpen gewerkt, waaronder: geheugenstoornissen, kanker bij ouderen, beroepsopleiding en organisatie van de zorg. Al sinds zijn start in het ziekenhuis voelt hij zich aangetrokken tot de zorg van oncologische, oudere patiënten. Binnen het ziekenhuis heeft hij een flinke bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van deze patiëntengroep.

​Bijdrages

Verder heeft Huub Maas jarenlang geadviseerd voor het IKZ (Integraal Kankercentrum Zuid) en is hij een lange tijd lid geweest van het Bestuur van de Stichting Geriatrische Oncologie Nederland en was hij voorzitter en lid van Special Group Geriatrische Oncologie. Binnen het ETZ heeft hij als bestuurslid de Kliniek voor Kanker vormgegeven.

Huub Maas heeft het vermogen om altijd de kwaliteit van leven centraal te stellen zoals deze ingevuld en ervaren wordt door de patiënt zelf. Daarnaast hebben ook zijn veelvuldige publicaties en voordrachten op het terrein van de oncologie bijgedragen tot realisatie hiervan. Hij is een groot voorstander van delen van de opgebouwde kennis en ervaring met aankomende klinisch geriaters. Daartoe is hij gedurende 21 jaar al opleider van de arts-assistenten Klinische Geriatrie, een uitzonderlijk en bijzonder lange termijn. Om het opleidingsniveau op een zo hoog mogelijk peil te krijgen, ondernam - en onderneemt - hij veel activiteiten.

H​uub Maas werd woensdag 26 april verrast met een lintje.
H​uub Maas werd woensdag 26 april verrast met een lintje. Foto: ©Masja Vlaminckx