Op naar nieuwe Zorgcampus: ETZ en Libra R & A zetten handtekeningen

23 februari 2023

Een heuglijk moment voor de herontwikkeling van de Zorgcampus in Tilburg-Zuid. ETZ en Libra Revalidatie & Audiologie geven als eerste zorginstellingen smoel aan de toekomstige samenwerking op de Zorgcampus.  

Gerard van Berlo en bestuurder Marie-Louise Vossen van Libra Revalidatie & Audiologie zetten daartoe hun handtekeningen onder een zogenoemde samenwerkingsovereenkomst. Dit is een belangrijke stap op weg naar de herontwikkeling van de Zorgcampus in Tilburg-Zuid, waar het ETZ onderdeel van is. “In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen het ETZ en Libra R & A over onderwerpen als continuïteit van de bedrijfsvoering, verkaveling van grond, financiën, energievoorziening en parkeren”, verklaart Wessel Griffioen, manager vastgoed en nieuwbouw.

Tekst gaat verder onder de foto.

ETZ en Libra R & A zetten handtekeningenGerard van Berlo (ETZ) en Marie-Louise Vossen (Libra R & A) zetten handtekeningen

Marie-Louise Vossen, bestuurder van Libra R & A, vult aan: “Tilburg heeft straks een volwaardige Zorgcampus, waarin de (zorg)instellingen onderling veel meer kunnen gaan samenwerken dan nu het geval is, ook op het gebied van duurzaamheid en arbeidsmarkt. Deze ontwikkeling maakt het aantrekkelijker om in deze regio te werken. De campus heeft een aanzuigende werking voor zorgprofessionals.”

Zorgcampus

In de komende tientallen jaren vinden - onder meer door de bouw van het acuut blok en de nieuwe kliniek - verschuivingen plaats op de zogenoemde Zorgcampus. Met de Zorgcampus wordt het terrein bedoeld van ETZ Elisabeth, Libra Revalidatie & Audiologie, De Wever, Onderwijscentrum Leijpark, Regionale Ambulance Voorziening, Ronald McDonald Huis en Sterre Kinderopvang. Deze (zorg)instellingen hebben in 2022 gezamenlijk een stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit plan is de basis voor de samenwerking in de komende tientallen jaren.

Invulling stedenbouwkundig plan

In de samenwerkingsovereenkomsten worden nadere afspraken gemaakt over de toekomstige samenwerking op de Zorgcampus. Het ETZ is met alle (zorg)instellingen van de Zorgcampus afzonderlijk in gesprek over een samenwerkingsovereenkomst.