ETZ vanaf 1 oktober volledig rookvrij

26 september 2022

Het ETZ is met ingang van zaterdag 1 oktober 2022 compleet rookvrij. Dit betekent dat patiënten, bezoekers en medewerkers voortaan niet meer in de gebouwen en op het ziekenhuisterrein mogen roken. Het rookverbod geldt dus ook voor het parkeerterrein.

Waarom wordt het ETZ rookvrij?

Ieder jaar overlijden 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. In ons ziekenhuis staat gezondheid centraal en willen we dat mensen niet in de verleiding komen een sigaret op te steken. We hebben als ziekenhuis een voorbeeldfunctie als het gaat om gezond gedrag. Niet alleen richting patiënten, maar ook naar onze bezoekers, medewerkers en de generaties na ons. We willen onze kinderen rookvrij zien opgroeien. Daarom sluiten we ons aan bij het landelijke initiatief Rookvrije Generatie en wordt het ETZ vanaf 1 oktober 2022 rookvrij.

Wat betekent dit?

Per 1 oktober 2022 zijn alle ETZ-terreinen rookvrij. Dit betekent dat patiënten, bezoekers en medewerkers vanaf die datum niet meer buiten op de (parkeer)terreinen mogen roken. In het ziekenhuis mocht roken al een tijd niet meer. Het ETZ volgt hiermee ook het Nationaal Preventieakkoord, dat door de overheid met de zorg is gesloten. Hierin is vastgelegd dat de hele zorg in Nederland rookvrij moet zijn.

Wat houdt een rookvrij terrein in?

Een rookvrij terrein houdt in dat op ons hele terrein, van alle ETZ-locaties, niet meer gerookt wordt. Dus ook niet op de stoep of voor de ingangen van het gebouw. Iedereen moet onze gebouwen rookvrij kunnen betreden. Alle rokersabri’s en andere rookplekken zijn weggehaald.

Dit besluit geldt voor alle rookmiddelen. Naast de al langer bestaande rookwaren zoals sigaretten, sigaren, pijpen en pruimtabak, geldt dit ook voor de nieuwere harm-reduction producten zoals e-sigaretten en de iQos.

Stoppen met roken

Als patiënten willen stoppen met roken en hierbij hulp nodig hebben, kunnen zij dit bespreken met hun arts of verpleegkundige. Ook kunnen zij zelf contact opnemen met ZoHealthy Leefstijl & Preventie via stoppenmetroken@zohealthy.nl of (0162) 247 777. De kosten voor de begeleiding worden één keer per jaar door de zorgverzekeraar vergoed.

Het ETZ is per 1 oktober 2022 een volledig rookvrij ziekenhuis.
Het ETZ is per 1 oktober 2022 een volledig rookvrij ziekenhuis.