Corona, inhaalzorg, griep: hoe is het in het ETZ?

20 oktober 2021

De druk op de zorg neemt toe, valt te lezen en te horen in de media. Hoe is dit in het ETZ? Wij vinden het belangrijk om kort te reageren op deze berichten. Wij willen hiermee aangeven waarom wij ons zorgen maken over de huidige situatie en over de periode die komen gaat. En we willen een oproep doen aan jou: wat je zelf doen om erger te voorkomen?

De druk op ons ziekenhuis wordt steeds groter, net als bij andere ziekenhuizen in het land. Dit heeft gevolgen voor de operaties, de intensive care (IC) en de verpleegafdelingen. En dat terwijl er in vergelijking met eerdere coronagolven minder COVID-patiënten zijn opgenomen. Er is alleen één groot verschil met die eerdere golven: toen was de reguliere zorg afgeschaald. Dat willen we nu zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast zijn er nu minder zorgverleners beschikbaar. Hierdoor kunnen we niet méér patiënten opnemen.

Beperkte IC-capaciteit

In het voorjaar van 2020, toen de coronapandemie heel Nederland overviel, lagen er op de piek vele tientallen COVID-patiënten tegelijk op de IC. Dit was mogelijk omdat bijna alle overige zorg werd stopgezet en alle zorgverleners bijsprongen op de COVID-afdelingen. Er werd heel veel van hen gevraagd. Bovendien bleven de meeste mensen thuis in lockdown, wat tot minder (verkeers)ongelukken leidde. Zo lukte het om de eerste golf door te komen, en konden er veel meer IC-patiënten worden opgenomen op de bestaande IC en kon de IC hiervoor tijdelijk uitgebreid worden.

Nu, oktober 2021, ligt de IC vol maar is de situatie heel anders. Op de IC zijn nu minder bedden beschikbaar door tekort aan zorgpersoneel. In een aantal van deze bedden liggen niet-COVID-patiënten; deze patiënten hebben bijvoorbeeld een ernstig ongeluk gehad of hebben een geplande, complexe operatie ondergaan, die soms al eerder is uitgesteld. Het tekort aan IC-verpleegkundigen komt door onder meer een hoog ziekteverzuim. En waar in eerdere golven verpleegkundigen van andere afdelingen bijsprongen op de IC, kan dat nu niet. Ook onder hen is er sprake van een verhoogd ziekteverzuim, en op hun eigen afdelingen wordt er momenteel veel uitgestelde zorg ingehaald.

Opnieuw veel zorg uitgesteld

Gemiddeld kunnen er per COVID-patiënt vijftien reguliere patiënten niet geopereerd worden. Dit komt omdat een COVID-patiënt veel langer op de IC ligt. Dit betekent automatisch dat een toename aan COVID-patiënten leidt tot meer uitgestelde zorg voor andere patiënten. De wachtlijst, waar nu duizenden patiënten op staan die wachten op uitgestelde zorg, zal langer worden. Dit geldt ook voor de verpleegafdelingen: er zijn minder bedden beschikbaar voor reguliere patiënten, waardoor opnames worden uitgesteld.

Ook griepseizoen voor de deur

De druk neemt dus toe. De prognoses van het RIVM voorspellen een najaar en winter met meer COVID-besmettingen. Daarnaast is de verwachting dat er een zwaar griepseizoen volgt. Afgelopen winter is de griep nagenoeg weggebleven door de coronamaatregelen. Hierdoor hebben mensen minder weerstand opgebouwd tegen de griep. Dit kan leiden tot een flinke toename aan grieppatiënten in de ziekenhuizen.

Wat kun jij zelf doen?

Jij kunt helpen om de komende winter het besmettingsrisico op corona en griep zo klein mogelijk te houden.

  1. Volg de inmiddels bekende basismaatregelen: 1,5 meter afstand, mondneusmaskers binnen die 1,5 meter, handen wassen of desinfecteren, ventileren en thuiswerken waar dat kan. In heel het ETZ gelden deze basismaatregelen overigens nog steeds.
  2. Blijf thuis bij klachten en laat jezelf altijd testen bij de GGD, ook als je een negatieve zelftest hebt.
  3. Haal een vaccinatie, tegen griep als je daarvoor uitgenodigd wordt én tegen corona. Vaccineren helpt echt! De meeste van de patiënten die nu bij ons zijn opgenomen met COVID zijn niet gevaccineerd.
  4. Leef gezond: eet gezond, beweeg voldoende en zorg voor genoeg slaap. Elke dag minstens 7 uur slaap en 20 minuten bewegen is goed voor je. Heldere informatie over gezond eten vind je op de website van het Voedingscentrum.

Tot slot

We bekijken per dag hoe de situatie is in het ziekenhuis en doen er alles aan om onze patiënten zo optimaal mogelijk zorg te bieden.

Als je een afspraak hebt in ons ziekenhuis voor een behandeling dan gaat deze gewoon door. Als de afspraak niet door kan gaan, bellen wij jou op.