Zorgproces beroertes focust op minder vermoeidheid

23 maart 2021

Zorgproces beroertes focust op minder vermoeidheid

De zorg voor patiënten die na een beroerte in het ETZ zijn opgenomen, wordt voortaan beter afgestemd op de belastbaarheid van elke patiënt. Door het bieden van maatwerk moet vermoeidheid bij de patiënt zoveel mogelijk worden beperkt. Want dat bevordert het herstelproces, is de stellige overtuiging van fysiotherapeut Bas van der Schoot en het behandelteam.

Van der Schoot werkt op de stroke-unit van de verpleegafdeling Neurologie met patiënten die na een herseninfarct of hersenbloeding revalideren. “Uit gesprekken met patiënten en zorgverleners bleek dat onvoldoende rekening werd gehouden met de vermoeidheid van patiënten, als gevolg van de beroerte. Dat is niet goed voor het herstel van de patiënt. Ik heb daarom voor mijn masterstudie het complete zorgproces geëvalueerd en samen met een groep betrokken collega’s opnieuw ingericht.” Het vernieuwde zorgproces is maandag 22 maart ingevoerd. Als na een proefperiode van vijf weken blijkt dat de nieuwe aanpak werkt, wordt die definitief ingevoerd.

Zorgproces beroertes focust op minder vermoeidheid
Bas van der Schoot voert een test uit met hulp van ergotherapeut Judith De Leeuw (midden) en logopedist Linda Rohde (links). 


Overlap

Een van de belangrijkste verbeteringen is dat de opname van de patiënt voortaan multidisciplinair wordt gedaan, dus gezamenlijk door de verschillende zorgverleners. “Dit voorkomt dat een patiënt meerdere keren achter elkaar dezelfde vragen moet beantwoorden”, verklaart Van der Schoot. “Ook kwam het voor dat meerdere keren per dag de spierkracht van de patiënt werd getest door zowel de verpleegkundige, zaalarts, fysiotherapeut, ergotherapeut als revalidatiearts. Die overbodige, belastende overlap hebben we eruit gehaald.”
Deze en andere doorgevoerde verbeteringen moeten ervoor zorgen dat de patiënt die een CVA (Cerebro Vasculair Accident) heeft doorgemaakt de ziekenhuisopname als minder vermoeiend en overzichtelijker ervaart. “Dat kan alleen door de patiënt echt centraal te stellen, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met diens belastbaarheid”, aldus Van der Schoot. In de nieuwe werkwijze zijn ook de verpleegkundige controles aangepast. “Als een patiënt ’s avonds werd opgenomen, werd die elk uur wakker gemaakt. Voortaan starten we direct met de controlecyclus als de patiënt klachten krijgt. Bijvoorbeeld al in de ambulance. Daardoor kan de frequentie in de nacht naar beneden, wat de nachtrust ten goede komt.”


Goed ontvangen


Het nieuwe zorgproces is goed door de collega’s op de stroke-unit ontvangen. “De bereidheid om mee te denken was groot. Iedereen was blij dat er met zo’n brede, frisse blik aandacht aan werd besteed”, vertelt Van der Schoot. Hij verwacht overigens niet dat de proef meteen vlekkeloos zal verlopen. “We zullen stapjes in het proces gaandeweg aan moeten passen. Dat kunnen bijvoorbeeld hele praktische zaken zijn, zoals dat we altijd een laptop bij de hand moeten hebben om zaken vast te leggen. We starten met losse notities door de verschillende zorgverleners in het Elektronisch Patiëntendossier, uiteindelijk zou dit moeten leiden tot één gezamenlijke reportage.”
De projectgroep die verantwoordelijk is voor het nieuwe zorgproces bestaat uit verpleegkundige Pien van Korven, fysiotherapeut Malou van den Bogaard, ergotherapeut Judith de Leeuw, logopedist Lise Verheijden en Bas van der Schoot. Verder is neuroloog Julia van Tuijl nauw bij het project betrokken.