Primeur ETZ: slimme software beoordeelt longfoto's

18 februari 2021

Het ETZ is als eerste ziekenhuis in Nederland een proef gestart met een algoritme dat longfoto’s beoordeelt. Dit kan het vak van radiologen veranderen. De eerste resultaten van het werken met de nieuwe, probleemoplossende software zijn veelbelovend.

Het ziekenhuis wil weten of radiologen in de toekomst kunnen vertrouwen op de inzet van kunstmatige intelligentie in hun werk. “Het algoritme dat we nu testen kijkt mee als een extra oog. Ziet het niks verdachts op een longfoto? Dan bestempelt deze de foto als normaal. Het algoritme is getraind om 75 longafwijkingen - zoals longkanker, vocht in de longen, een longinfectie of Covid-19 - op te sporen”, legt radioloog Erik Ranschaert uit.

Radiologisch onderzoek

Dagelijks beoordelen de achttien radiologen in het ETZ in totaal zo’n 120 longfoto’s. Op jaarbasis zijn dit er meer dan 45.000. Ranschaert: “Thoraxfoto’s zijn de meest uitgevoerde radiologische onderzoeken. Als een algoritme ons helpt bij het beoordelen van deze longfoto’s dan ondersteunt dit radiologen in hun werk. Het is een extra check. Vindt het algoritme de foto abnormaal? Dan kijkt de radioloog extra goed om een afwijking te vinden. Het beoordelen van longfoto’s is routinewerk voor een radioloog, waarbij het maken van een fout op de loer ligt. Een algoritme dat dag en nacht, zeven dagen per week foto's analyseert, kan dus fouten vermijden en vergemakkelijkt het werk van de radioloog.”

De radiologen Erik Ranschaert en Irene van der Horst beoordelen samen longfoto's.
De radiologen Erik Ranschaert en Irene van der Horst beoordelen samen longfoto's. Een proef moet uitwijzen of kunstmatige intelligentie het routinewerk kan overnemen.
 

Tijdswinst

Het algoritme is tot nu toe op geen enkele fout betrapt. Sinds een maand checken de radiologen van het ETZ of het algoritme het bij het juiste eind heeft. De proef loopt tot eind april dit jaar. Dan weten de radiologen of het algoritme voldoende betrouwbaar is om in hun dagelijks werk te gebruiken. Het zou ertoe kunnen leiden dat de radioloog thoraxfoto’s niet meer allemaal zelf hoeft te beoordelen. Dat is tijdswinst. De hoeveelheid radiologische onderzoeken nemen alsmaar toe, onder meer door de vergrijzing. Ranschaert: “De oplossing hiervoor is niet om meer radiologen aan te nemen. We kunnen het vak van radiologen veranderen. Een nieuwe technologie als kunstmatige intelligentie ondersteunt radiologen, zodat zij bijvoorbeeld vaker bij overleggen met andere specialismen aan kunnen sluiten, om toelichting te geven op ingewikkelde medische beelden. Dat zorgt voor een nog betere kwaliteit van zorg.”

Ervaringen uitwisselen

Het Leids Universitair Medisch Centrum en het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam zijn de enige twee andere ziekenhuizen die binnenkort starten met hetzelfde algoritme voor longfoto’s. De radiologen van het ETZ wisselen hun ervaringen uit met deze twee ziekenhuizen.