Kwaliteit en veiligheid patiëntenzorg ETZ op orde

7 december 2020

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) laat op vaste tijden de kwaliteit en veiligheid van de in Tilburg en Waalwijk geboden patiëntenzorg controleren. Dat is onlangs weer gedaan door het externe bureau Qualicor Europe (voorheen NIAZ). Uitkomst van de toets is dat het ETZ voldoet aan alle internationale kwaliteitseisen.  

In november werd het ETZ bezocht door externe deskundigen, die gesprekken voerden met zorgverleners uit de hele organisatie. Het kwaliteitskeurmerk bevestigt dat de kwaliteit van de geleverde zorg aan alle eisen voldoet en dat de veiligheid goed geborgd is. De raad van bestuur is blij met de erkenning: “We hebben laten zien dat in ons ziekenhuis de kwaliteit en veiligheid van zorg op orde zijn”, vertelt ETZ-bestuurder Anita Wydoodt.

De auditoren hebben het zorgproces beoordeeld, zoals de patiënten dat dagelijks ervaren. Het behalen van de internationale accreditatie toont aan dat het ETZ veilige en goede zorg biedt.
De auditoren hebben het zorgproces beoordeeld, zoals de patiënten dat dagelijks ervaren. Het behalen van de internationale accreditatie toont aan dat het ETZ veilige en goede zorg biedt.

Bevlogenheid

Ondanks de coronacrisis ging begin november de kwaliteitscontrole in het ETZ door, op digitale wijze. De auditoren waren onder de indruk van het enthousiasme en de bevlogenheid tijdens de interviews en observaties. Anita Wydoodt: “We hebben voor de volle honderd procent voldaan aan de normen die we moesten behalen. De bewustwording en motivatie voor kwaliteit en veiligheid is aantoonbaar toegenomen in het ETZ. En daarvoor worden we nu met het keurmerk beloond.”

Accreditatie

Het ETZ wordt elke vier jaar uitgebreid beoordeeld door externe deskundigen die toetsen of alle werkzaamheden voldoen aan de normen. Deze auditoren bezoeken verschillende afdelingen en volgen patiënten tijdens hun behandeling en opname. Daarmee onderzoeken zij of het ziekenhuis aan de kwaliteitseisen voldoet, of het ziekenhuis veilige zorg biedt en de kwaliteit continu verbetert. De nieuwe accreditatie is geldig tot november 2024.

De Qualicor Europa-accreditatie is het belangrijkste kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen. Qualicor Europe is het voormalige Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Zie: www.wordsteedsbeter.eu of www.qualicor.eu.