NAH-loket Midden-Brabant wordt onderdeel van Breinlijn

26 november 2020

NAH-loket Midden-Brabant wordt onderdeel van Breinlijn
In de regio Midden-Brabant hebben we al enige tijd een NAH-loket waar mensen terecht kunnen voor vragen over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ons ziekenhuis is hier ook bij aangesloten. Deze regionale service gaat nu verder onder de vlag van de landelijke Breinlijn.

Voor wie?
Heb jij of een naaste hersenletsel? Of ontmoet je beroepsmatig mensen met hersenletsel? In Nederland helpt Breinlijn je op weg naar passende ondersteuning. De gratis dienst is online en telefonisch bereikbaar via www.breinlijn.nl of 085 – 225 02 44. Eén website en één nummer maar uw vragen vanuit Midden-Brabant worden door regionale hersenletseldeskundigen beantwoord.

Kennis van zorgaanbod
Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee. Voor de getroffene en de naasten, maar ook voor professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en andere hulpverleners. Ook professionals met vragen over hersenletsel kunnen bij Breinlijn terecht.

Verstand van hersenletsel
Breinlijn is er voor alle vragen over hersenletsel en voor alle leeftijden. Het team weet veel van de mogelijke gevolgen en kan snel tot de kern van het probleem komen. Ze kan helpen de vraag over hersenletsel te verduidelijken en mensen vervolgens verder op weg helpen naar de best passende zorg of ondersteuning.

Voor alle leefgebieden
Zolang mensen met hersenletsel in rustig vaarwater zitten en de goede begeleiding krijgen, redden ze zich meestal wel. Maar door de restverschijnselen zijn de meeste mensen minder belastbaar. Een ingrijpende gebeurtenis kan leiden tot nieuwe vragen of klachten. Dat kan uitdagingen opleveren op vele gebieden, denk aan wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, relaties en zorg. Ook hierover kan contact worden opgenomen met Breinlijn.

Het kernteam hersenletsel Midden-Brabant
Achter de Breinlijn staat een regionaal kernteam klaar van professionals van alle zorgaanbieders binnen het NAH-netwerk Midden-Brabant. Dit kernteam wordt geraadpleegd als de vraag niet direct in het eerste contact beantwoord kan worden. Het team geeft advies over het vinden van passende zorg. Denk dan bijvoorbeeld aan behandeling, wonen, begeleiding en andere vormen van hulpverlening. Het team bestaat uit deskundigen die elk gespecialiseerd zijn in en specifieke kennis hebben over NAH, zoals een revalidatiearts, psycholoog, ambulant begeleider en een ervaringsdeskundige. Zij zijn goed op de hoogte van de bijkomende problematiek en de mogelijkheden voor mensen met NAH in de regio. De teamleden stellen geen diagnoses en behandelen niet, maar kunnen jou, je naaste(n) en/of zorgverlener(s) wel de juiste weg wijzen voor de juiste hulp. Het kernteam functioneert dus als versterking van bestaande zorgstructuren.

Meer informatie
Vragen over Breinlijn of over het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant? Neem dan contact op met Riëtte Blacquière via r.blacquiere@zmbr.nl of 06-1174 0773.

NAH-loket Midden-Brabant wordt onderdeel van Breinlijn