Maria Karabatzakis promoveert op TopZorg PIT-studie

29 juni 2020

Maria Karabatzakis, medisch psycholoog en promovendus in het ETZ, heeft vanuit Experiment Topzorg Traumadomein haar proefschrift ‘Psychosocial screening after physical trauma’ verdedigd. Op maandag 8 juni verkreeg zij de graad van Doctor aan Tilburg University.

Binnen de PIT-studie heeft Maria onderzoek gedaan naar de psychosociale problemen van patiënten na een ongeval. Haar proefschrift beschrijft de ontwikkeling, psychometrische evaluatie en proefimplementatie van een psychosociaal screeningsinstrument voor volwassen traumapatiënten. Oftewel de PSIT.

Maria heeft onderzoek gedaan naar de psychosociale problemen van patiënten na een ongeval.

PSIT

De PSIT is een uniek screeningsinstrument. Het bevraagt vijftien problemen gerelateerd aan negatieve gevoelens en stemmingsklachten, angst en posttraumatische stress, sociale en seksuele problemen en een verminderd zelfvertrouwen. Voor de toekomst doet Maria enkele aanbevelingen, zoals onderzoeken naar wat in de toekomst het meest geschikte moment van screening is, hoe nazorg - indien nodig - eruit gaat zien en de rol van de daarbij passende nazorgpolikliniek. “Screening is geen doel op zich, het is geen eindpunt. Het is slechts een beginpunt en de PSIT is daarbij een geschikt hulpmiddel”, zo pleitte Maria tijdens haar verdediging.

Onderzoek

Het screeningsinstrument is gebaseerd op uitgebreid literatuuronderzoek en input van patiënten en diverse zorgverleners. Onder de patiënten vallen zowel licht- als zwaargewonden en mensen met en zonder traumatisch hersenletsel. Ruim 360 patiënten hebben de PSIT vervolgens ingevuld. Hieruit bleek dat het een valide instrument is om te screenen op psychosociale problematiek na een ongeval. Tot slot is onderzocht of het haalbaar is de PSIT in te zetten bij nieuw opgenomen traumapatiënten met botbreuken. Ook hebben diverse zorgverleners een online vragenlijst over het gebruik van de PSIT en screening ingevuld.

Aanbeveling

Een van de aanbevelingen die uit het onderzoek is gekomen, is om op landelijk niveau een werkgroep te creëren. Deze moet bestaan uit zorgprofessionals vanuit allerlei disciplines uit de traumazorg. Deze werkgroep kan zich richten op het opstellen van nationale richtlijnen rondom psychosociale screening in de traumazorg. Zo wordt deze vorm van screenen een routine in de zorg voor traumapatiënten. Dit is belangrijk omdat, zoals de omslag van het proefschrift al illustreert: ‘Lichamelijk letsel en psychosociale gevolgen staan met elkaar in verbinding.’

Verdediging

Vanwege het coronavirus verliep de verdediging iets anders dan gewend. Zo waren er geen publiek en commissieleden aanwezig. Deze leden werden ingebeld en het publiek volgde de verdediging via een livestream. Ouders en paranimfen werden wel toegelaten als publiek.

Ben je geïnteresseerd in de inhoud van Maria haar proefschrift? Dan kun je een versie aanvragen via m.karabatzakis@etz.nl. Er zit ook een Nederlandse samenvatting bijgevoegd.

Projectleiders van ’de PIT-studie waren prof. dr. Jolanda de Vries, gezondheidszorgpsycholoog en medisch manager Medische Psychologie ETZ, dr. Taco Gosens, orthopedisch chirurg ETZ en dr. Brenda den Oudsten, universitair hoofddocent Tilburg University.