ETZ biedt topzorg aan patiënt met hoofd-halskanker

25 mei 2020

Eerste ziekenhuis met topklinische erkenning STZ hoofd-halstumoren

Het ETZ biedt volgens het Zorgregister van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) topklinische zorg aan patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied. Het ETZ is daarmee het eerste topklinische ziekenhuis in Nederland dat een erkenning heeft voor de behandeling van deze vorm van kanker. 

Bij de behandeling van hoofd-halstumoren zijn meerdere specialisten betrokken, onder wie de keel-neus-oorarts-oncoloog, mond-, kaak- en aangezichts (MKA)-chirurg-oncoloog, internist-oncoloog en radiotherapeut. Daarnaast zijn nog diverse zorgverleners zoals paramedici en casemanagers betrokken. Het ETZ werkt daarbij nauw samen met Instituut Verbeeten, waar patiënten bestraald worden. 

MKA-chirurg Andy van Veen en KNO-arts Annemarie Vesseur zijn trots op de erkenning.
MKA-chirurg Andy van Veen en KNO-arts Annemarie Vesseur zijn trots op de erkenning.

“De behandeling van hoofd-halstumoren is complex”, legt MKA-chirurg-oncoloog Andy van Veen uit. Hij is daarom trots op de erkenning in het Zorgregister van de STZ. “We doen samen met een grote groep zorgprofessionals het optimale om deze kwetsbare groep patiënten zo goed mogelijk te behandelen.”

Extra bevestiging

Het ETZ behandelt jaarlijks circa 140 patiënten met hoofd-halstumoren. Volgens Van Veen neemt dit aantal de laatste jaren gestaag toe. Het ETZ en Instituut Verbeeten waren al geaccrediteerd voor deze zorg via de Nederlandse Werkgroep voor hoofd-halstumoren (NWHHT). Het ETZ en Instituut Verbeeten werken bij de zorg voor deze specifieke groep patiënten nauw samen met Erasmus MC in Rotterdam. 
Van Veen: “Omdat de zorg zo complex en multidisciplinair is en het aantal patiënten relatief laag, moet dit in erkende centra met de nodigde kennis en ervaring gebeuren. We hebben al vele jaren ervaring met het behandelen van deze patiënten. De topklinische erkenning in het Zorgregister is een extra bevestiging dat we goede zorg bieden.”

Stichting topklinische ziekenhuizen

De Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) is de vereniging van topklinische ziekenhuizen. Een STZ-ziekenhuis onderscheidt zich van andere ziekenhuizen vanwege gerichte topklinische zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. 

STZ houdt een Zorgregister bij van de ziekenhuizen die zeer complexe zorg leveren. Zorg die alleen in enkele centra plaatsvindt, om de kwaliteit te waarborgen. Dit register biedt hulp aan de patiënt voor het maken van de keuze waar hij of zij behandeld wil worden. Ook voor de huisarts biedt het Zorgregister informatie, bijvoorbeeld tijdens het doorverwijzen van de patiënt naar het juiste ziekenhuis. `

Topklinische zorg ETZ 

Het ETZ heeft nu in totaal tien erkenningen voor zeer complexe, topklinische functies. Dit zijn de tien zorgfuncties van het ETZ die zijn opgenomen in het Zorgregister:

  1. Spinale chirurgie (wervelkolom/ruggengraat) - Orthopedie
  2. IVF centrum - Centrum Voorplantingsgeneeskunde
  3. Multiple sclerose - Neurologie
  4. Multitrauma/Traumacentrum - Chirurgie
  5. Allergieën - Allergologie
  6. Vestibulair schwannomen (brughoektumoren) - Neurochirurgie
  7. Zenuwechografie - Neurologie
  8. Uitzaaiingen in de hersenen - Neurochirurgie
  9. Hersentumoren (gliomen) - Neurochirurgie en Neurologie
  10. Hoofd-halskanker - Mond-, kaak en aangezichtschirurgie (MKA) en Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO)