Zorg nodig? Ga naar huisarts of ziekenhuis!

3 april 2020

Sinds de corona crisis behandelen specialisten van het ETZ minder mensen met acute hartklachten of beroerte verschijnselen. Het is echter belangrijk dat mensen met deze klachten zo snel mogelijk contact opnemen met hun huisarts en naar het ziekenhuis komen. 

Bij plotselinge verlammingsverschijnselen, pijn op de borst of hartfalen is het belangrijk om snel actie te ondernemen, zodat ergere schade voorkomen kan worden. “Deze klachten kunnen een voorbode zijn voor een hart- of herseninfarct. Deze mensen moeten dus snel gezien worden. Met een behandeling of medicijnen kan schade voor de rest van hun leven voorkomen worden. Als je een hersen- of hartinfarct krijgt, ben je echt verder van huis. Dat vermindert de kans aanzienlijk dat je weer helemaal de oude wordt”, stelt cardioloog Harm Jans Muntinga.

Beroerte-alarm

Risico’s

Hoe langer mensen hun bezoek aan het ziekenhuis uitstellen, hoe groter de risico’s zijn die ze lopen. “Het kan zijn dat mensen de zorgverleners niet verder willen belasten, omdat ze weten hoe hard er gewerkt wordt. Maar we zijn er voor iedereen die hulp nodig heeft, dus juist ook voor mensen met andere klachten dan corona.” Ook lijken veel mensen bang te zijn om naar het ziekenhuis te komen, omdat hier veel mensen met corona zijn. “De onderzoeken bij mensen met een TIA of hartklachten vinden plaats op plekken waar wordt gezorgd dat er geen risico is op besmetting met corona”, benadrukt neuroloog Julia van Tuijl.