Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie ETZ en Microvida fuseren

31 maart 2020

Eind maart 2020 hebben de Raad van Bestuur van het ETZ en de aandeelhouders van Microvida (Amphia, Bravis en ZorgSaam ziekenhuizen) overeenstemming bereikt over de fusie van het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (LMMI) van het ETZ te Tilburg met Microvida.

Dit betekent dat het microbiologisch laboratorium van het ETZ per 1 april 2020 overgedragen is aan Microvida. Hiermee ontstaat er een integraal werkende laboratorium organisatie op het gebied van medische microbiologie en immunologie voor de regio Zeeland en West-Midden Brabant.

Deze ontwikkeling past bij de gevoelde verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen om de laboratoriumzorg blijvend te kunnen borgen op een kwalitatief hoogwaardig niveau voor zowel de eerste als de tweede lijn. Het voorkomen van dubbele diagnostiek en het direct beschikbaar hebben van de patiëntinformatie bij de betrokken professionals in de zorgketen, vormen belangrijke drijfveren voor dit regionaal samen gaan.

De directie van Microvida wordt vanaf 1 mei gevormd door Bram Diederen, arts-microbioloog en medisch directeur, en Maxime Westendorp, directeur bedrijfsvoering. Samen dragen zij integrale verantwoordelijkheid voor Microvida.

Medische Microbiologie in het ETZ