Patiënten verantwoord eerder naar huis

7 januari 2020

Patiënten die in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg worden verpleegd voor een infectie met langdurige antibiotica mogen steeds vaker eerder naar huis. Soms wel drie tot vier weken eerder dan tot voor kort gebruikelijk was.

Het versnelde ontslag uit het ziekenhuis is fijn voor de patiënt, omdat die thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving verder kan herstellen en de dagelijkse activiteiten weer op kan pakken. Bovendien worden zo de vaak overvolle verpleegafdelingen enigszins ontlast. De nieuwe richtlijn voor het ontslag is te danken aan het ‘Ontslagen Patiënten met Antibiotica Thuis-team’ (kortweg OPAT).

Samenwerking

"Het gaat om patiënten met langdurig antibiotica gebruik via het infuus", vertelt verpleegkundig consulent infectieziekten Aniek Adams. Deze groep patiënten komt in aanmerking voor het toedienen van antibiotica buiten de ziekenhuismuren. Dankzij zorgvuldig werk van het team en de ziekenhuisapotheek ligt er nu een heldere werkwijze. Internist-infectioloog Marvin Berrevoets: "Al 160 patiënten konden daardoor eerder dan gebruikelijk naar huis."

Thuiszorg

Veel partijen buiten het ziekenhuis zijn betrokken bij deze zorg: onder meer apotheek Mediq voor de snelle levering van de antibiotica en de thuiszorgorganisaties voor de noodzakelijke nazorg. "Een specialistisch verpleegkundige van de thuiszorg komt nu thuis bij de patiënt om de antibiotica te vervangen", vult Aniek Adams aan. "Patiënten worden goed voorgelicht als ze naar huis gaan. Maar ze kunnen ons altijd telefonisch bereiken als dat nodig is."

OPAT Team

Het OPAT-team van het ETZ (v.l.n.r.): ziekenhuisapotheker Tessa Leenders, verpleegkundig specialist infectieziekten Brigitte de Kruijf, verpleegkundige consulent infectieziekten Aniek Adams en internist-infectioloog Marvin Berrevoets. Foto: ETZ Fotografie & Film

Andere mogelijkheden

Het ETZ loopt met OPAT voor de troepen uit in ziekenhuisland. Het komt al wel vaker voor dat medicatie via het infuus thuis gegeven wordt. Marvin Berrevoets ziet ook andere mogelijkheden: "Dit model kan ook uitgerold worden voor andere medicijnen die via het infuus worden toegediend, denk aan bloedtransfusies, ijzerinfusie en voeding via het infuus."

"Daarnaast kunnen patiënten die dit willen, leren om zichzelf medicijnen toe te dienen via het infuus. Dat zorgt voor nog meer zelfredzaamheid bij de patiënt. Voor sommige patiënten is het een uitkomst dat ze niet meer afhankelijk zijn van de thuiszorg. Zij willen mobiel zijn en hun normale leven weer oppakken."