ETZ informeert patiënten over ongeoorloofde dossierinzage

3 december 2019

Een medewerker van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg heeft enkele tientallen medische dossiers bekeken terwijl daar geen reden voor was. De patiënten zijn hierover via een excuusbrief geïnformeerd. Ook heeft het ziekenhuis de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld. 

Het ETZ vindt het heel belangrijk dat vertrouwelijk wordt omgegaan met de medische gegevens van patiënten, die zijn vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier. Het ziekenhuis controleert daarom welke medewerkers een dossier hebben bekeken. Het ETZ wil namelijk zeker weten dat de medewerkers niet in dossiers kijken zonder dat dat nodig is. Dat is tegen de wet en tegen de afspraken die voor alle ziekenhuismedewerkers gelden.
Uit zo’n controle is duidelijk geworden dat een van de medewerkers van het ETZ dossiers met medische gegevens heeft ingezien, zonder dat daar een gegronde reden voor was. Het ETZ betreurt dat erg en heeft in de brief aan de patiënten zijn oprechte excuses aangeboden. 

Patiënten moeten er op kunnen vertrouwen dat in het ETZ niemand patiëntengegevens ziet als dat niet nodig is. Daar heeft het ETZ heel duidelijke regels voor. En er staan ook sancties op, als medewerkers zich niet aan die regels houden. In dit geval zijn tegen de medewerker die het heeft gedaan passende maatregelen genomen. Hiermee laat het ETZ ook aan andere medewerkers zien dat het verboden is om zonder goede reden patiëntendossiers in te zien.