Prijs voor onderzoekers binnen Topzorg studie

5 november 2019

De aan het Gamma Knife Centrum verbonden onderzoekers Eline Verhaak en Wietske Schimmel wonnen een prijs met hun posterpresentatie tijdens de Annual Brain Metastases Research and Emerging Therapy Conference in Marseille. De promovendi presenteerden de resultaten en conclusies van hun onderzoek naar het cognitief functioneren van met het Gamma Knife bestraalde patiënten met meerdere hersenmetastasen.

CAR-Studies

De medisch psychologen Eline en Wietske zijn verantwoordelijk voor de door ZonMw gesubsidieerde CAR-Studies (Cognition and Radiation), binnen het Experiment TopZorg. Deze studies worden uitgevoerd in samenwerking met Tilburg University, onder leiding van radiotherapeut-oncoloog Patrick Hanssens, professor Margriet Sitskoorn en dr. Karin Gehring. 

Veilige behandeling in termen van cognitief functioneren

Voor hun CAR- Study A hebben Wietske en Eline 92 patiënten opgevolgd met één tot tien hersenmetastasen, die radiochirurgisch met het Gamma Knife zijn bestraald. De patiënten werkten elke drie maanden mee aan een neuropsychologisch onderzoek en vulden vragenlijsten in over de kwaliteit van leven. “We bestudeerden onder meer het kortetermijngeheugen en het concentratievermogen van de patiënten, na de bestralingen. Uitkomst van de studie is - heel kort samengevat - dat de bestraling met het Gamma Knife voor de patiënten met meerdere hersenmetastasen een veilige behandeling is in termen van cognitief functioneren", aldus de onderzoekers.

Gerichte bestraling

Met radiochirurgie worden de metastasen heel gericht bestraald. De stralingsbelasting voor het normale hersenweefsel is veel lager in vergelijking met een volledige hersenbestraling. Daarom worden minder cognitieve klachten verwacht na radiochirurgie. Dit wordt nu bevestigd door CAR-Study A. Tijdens de lopende CAR-Study B worden ook nog patiënten met elf tot twintig metastasen gevolgd.

Internationale waardering

Tijdens de conferentie in Marseille vonden circa dertig posterpresentaties plaats. Die van Wietske en Eline werd dus als beste beoordeeld. De onderzoekers zijn blij met de internationale waardering voor hun studie. Zij hopen dat de huidige richtlijn (radiochirurgie voor patiënten met één tot drie metastasen) wordt uitgebreid. “Dat zou belangrijke winst voor de patiënten betekenen."

Wietske en Eline promoveren medio 2020 op hun onderzoek.​