Bart Berden benoemd tot hoogleraar Organisatie Ziekenhuiszorg

28 november 2019

Bart Berden, voorzitter van onze raad van bestuur, is met ingang van 1 november 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Organisatie Ziekenhuiszorg aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Hij is toegevoegd aan het wetenschappelijk team van de afdeling IQ Healthcare, die zich bezighoudt met gezondheidsonderzoek.

Bart Berden is benoemd tot hoogleraar organisatie ziekenhuiszorg.

Prof. dr. Bart Berden zal zich als bijzonder hoogleraar vooral richten op de ontwikkeling van de ziekenhuiszorg. Met dit gebied heeft hij op zowel bestuurlijk als wetenschappelijk niveau veel ervaring. Hij is verbonden aan IQ Healthcare, het centrum voor onderzoek, onderwijs en ondersteuning van kwaliteit, veiligheid en innovatie in de gezondheidszorg. 

Vraagstukken waar Bart Berden zich mee bezig zal houden, zijn onder meer: 

  • Hoe ziet het ziekenhuis van de toekomst er uit? 
  • Wat betekent dit voor professionals en patiënten? 
  • Welke invloed heeft digitalisering en technologie op de ziekenhuisorganisatie? 
  • Welke effecten heeft dit op de kwaliteit en betaalbaarheid van de ziekenhuiszorg?