Gemeente Tilburg en ETZ werken samen aan welzijn en gezondheid inwoners

10 oktober 2019

Kwetsbare groepen in de samenleving hebben vaak meer welzijns- en gezondheidsproblemen, en daarbij horend meer zorgkosten. Daar gaan het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en de gemeente Tilburg de komende vijf jaar samen aan werken, met als belangrijkste thema’s ‘Een goede start’, ‘Multiproblematiek’ en ‘Goede oude dag’. Dat levert gezondheidswinst op voor de inwoners, en daarmee ook meerwaarde voor ziekenhuis en gemeente.

In de wijken Groenewoud, West en Noord worden proeftuinen gestart om de ondersteuning aan kwetsbare inwoners te verbeteren. Niet meer verkokerd vanuit het medische of sociale domein, maar georganiseerd rondom de inwoner. In deze wijken is het welzijn en de gezondheid van de bewoners relatief laag, in verhouding tot andere Tilburgse wijken.

Een goede start

Per wijk wordt een thema opgepakt. Het eerste is ‘Een goede start’, voor kinderen tot vier jaar in de wijk Groenewoud. Want ieder kind verdient een gezonde, veilige start met gelijke kansen op ontwikkeling. De opvoedondersteuning richt zich op intensieve begeleiding van kwetsbare zwangeren, ouders en kinderen vanaf -9 maanden tot 4 jaar.

Hiervoor is het van belang dat er tijdens de zwangerschap al samengewerkt wordt tussen verloskundigen, gynaecologen, jeugdverpleegkundigen en maatschappelijk werk.  

Gezonder leven

In de wijk Noord wordt een project ‘Multiproblematiek’ opgestart. Daar waar inwoners problemen op meerdere terreinen ervaren, zoals financiën en wonen, hebben die ook hun weerslag op hun gezondheid. Gemeente en ETZ willen gerichte zorg geven aan deze inwoners. 

‘Een goede oude dag’ is gericht op ouderen in de wijk West, waar mensen steeds langer thuis blijven wonen. Daarmee verandert ook de behoefte aan ondersteuning, zowel op het gebied van welzijn (denk aan eenzaamheid) als de behoefte van zorg aan huis.

Het resultaat van de ingezette ondersteuning in alle wijken moet zijn dat inwoners meer regie op hun leven en gezondheid ervaren en minder ondersteuning nodig hebben.

Zorgvraag verminderen

Rolph Dols, wethouder zorg en welzijn: "Het is noodzakelijk om binnen de complexiteit van het huidige zorgstelsel de zorg en ondersteuning van de inwoner blijvend centraal te stellen. Samen met het ETZ gaan we concreet met deze projecten aan de slag. Naast de projecten in de wijken gaan we ook de mogelijkheden verkennen om de acute zorg voor onze kwetsbare inwoners beter en bij voorkeur onder één dak kunnen organiseren. Alleen samen kunnen we het verschil maken."

Ook het ETZ is blij met de samenwerking: “De focus komt de komende jaren toch meer te liggen op het voorkomen van gezondheidsproblemen. En het is algemeen bekend dat sociale problematiek of financiële zorgen invloed hebben op je gezondheid. Door samen met de gemeente hier actief mee aan de slag te gaan, kunnen we de zorgvraag verminderen. Dat is zowel voor ons als voor deze groep mensen positief”, zegt Anita Wydoodt van de Raad van Bestuur van het ETZ.

Team samenwerking Gemeente en ETZ

Het team dat de samenwerking mogelijk maakt: v.l.n.r. programmacoördinator Jeannet de Graaf (ETZ), wethouder Rolph Dols, zorgmanager Rita Arts (ETZ), bestuurder Anita Wydoodt (ETZ), strategisch adviseur Karin Smeets, medisch psycholoog en hoogleraar kwaliteit van leven Jolanda de Vries (ETZ) en Frans Swinkels, directeur sociaal domein.