Ambulancedienst en ETZ gaan intensiever samenwerken

11 juli 2019

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant-Midden-West-Noord en het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg bundelen de krachten op het gebied van opleiden en behouden van medewerkers. Beide organisaties hebben daartoe op donderdag 11 juli een intentieverklaring getekend, met als belangrijkste doel ziekenhuisverpleegkundigen die werkzaam zijn op de spoedeisende hulp, intensive care en hartbewaking een aantrekkelijk toekomstperspectief te bieden.

Anders dan veel mensen denken, zijn de ambulancedienst en het ziekenhuis aparte organisaties. Ze werken weliswaar intensief samen als het om vervoer van patiënten gaat, maar op gebied van personeelsbeheer is er nog een wereld te winnen. Zo was het tot voor kort niet ongebruikelijk dat aan elkaars medewerkers werd getrokken. Met als resultaat verpleegkundigen die voor de keuze stonden: werken in het ziekenhuis òf werken op de ambulance.

Ger Jacobs (l.) en Bart Berden tekenen de intentieverklaring. Op de achtergrond kijken (v.l.n.r.) Walter Heijne (hoofd SEH, ETZ), Yvonne Neyman (staffunctionaris, RAV) en Corina Eijgelsheim (manager P&O a.i., ETZ) toe. FOTO: ETZ Fotografie & Film/Ellen den Ouden
Ger Jacobs (l.) en Bart Berden tekenen de intentieverklaring. Op de achtergrond kijken (v.l.n.r.) Walter Heijne (hoofd SEH, ETZ), Yvonne Neyman (staffunctionaris, RAV) en Corina Eijgelsheim (manager P&O a.i., ETZ) toe.
FOTO: ETZ Fotografie & Film/Ellen den Ouden

Variatie in het werk

De ambulancedienst en het ziekenhuis halen nu de schotten tussen beide organisaties weg, waardoor zo’n keuze in de toekomst niet meer nodig is. Want verpleegkundigen krijgen de mogelijkheid om afwisselend in het ziekenhuis en op de ambulance te werken. Dit biedt meer variatie in het werk. Bovendien zorgt de kruisbestuiving voor een betere uitwisseling van ervaringen en ideeën, waardoor de zorg in de keten een positieve impuls krijgt. Een drempel om dit alles te realiseren is er nauwelijks: de werkzaamheden bij de RAV en het ETZ liggen in elkaars verlengde en vereisen voor een deel dezelfde opleidingen en vaardigheden.

Krachten bundelen

Het intensiveren van de samenwerking is mede het gevolg van het tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen in de spoedzorg. “Door de schaarste is het niet zinvol om samen in een lege vijver te vissen”, vindt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. “We kunnen daarom beter in onze regio de krachten bundelen en samen de verantwoordelijkheid nemen voor het behouden van uitmuntende spoedzorg in Midden-Brabant. Het ETZ is daartoe ook verplicht als hét traumacentrum voor de provincie.” RAV-directeur Ger Jacobs onderschrijft de gezamenlijke regionale taak. “We werken daarom al geruime tijd strategisch samen. Desondanks is nog veel meer mogelijk. Het tekenen van de intentieverklaring biedt ons nu ook die ruimte.”

Banenmarkten

De samenwerking beperkt zich niet tot de huidige medewerkers. Zo gaan de RAV en ETZ gezamenlijk invulling geven aan promotieactiviteiten op scholen en worden banenmarkten georganiseerd om de spoedzorg bij jongeren onder de aandacht te brengen. Verder worden gecombineerde stageplekken en werkervaringsplaatsen gecreëerd waarmee studenten en andere belangstellenden aan beide organisaties kunnen snuffelen. Tot slot maakt de overeenkomst het mogelijk dat medewerkers heel gemakkelijk over en weer gedetacheerd kunnen worden.