ISO-accreditatie voor Laboratorium Klinische Pathologie

7 januari 2019

Het Laboratorium Klinische Pathologie (LKP) van het ETZ heeft onlangs de ISO 15189-accreditatie behaald. Deze accreditatie is internationaal erkend en geeft aan dat alle processen van het laboratorium voldoen aan hoge kwaliteitsnormen voor medische laboratoria. Het LKP had tot nu toe de accreditatie volgens de nationale CCKL-praktijkrichtlijn. 

De toekenning van de ISO 15189-accreditatie volgt op bezoeken door een auditteam van de Raad voor Accreditatie. Dit audit-team bestaat uit specialisten van andere laboratoria. De accreditatie heeft een geldigheid van vier jaar. De auditoren controleren jaarlijks of het laboratorium blijft voldoen aan de strenge normelementen. De ISO 15189 is primair opgesteld in het belang van de patiënt. De eisen uit de norm zijn veelomvattend en gedetailleerd. Klinisch patholoog Jeroen Stavast: “Het transitietraject heeft veel inspanning gevraagd van onze medewerkers. We zijn erg trots dat we de ISO 15189-accreditatie hebben behaald. Dat is belangrijk voor onze patiënten. De toekenning betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. We zullen ons continu blijven verbeteren om aan de strenge eisen van de norm en van onszelf te blijven voldoen”. 

Klinisch patholoog Jeroen StavastKlinisch patholoog Jeroen Stavast

Voor het halen van de accreditatie is onder meer een nieuw kwaliteitshandboek geschreven, procedures en werkvoorschriften zijn aangepast. Een van de belangrijkste pijlers van ISO 15189 is risicomanagement. Stavast: “Door risicomanagement kunnen we vooraf de mogelijke risico’s van de processen in kaart brengen. Eindresultaat van dit alles is een kwalitatief goede en betrouwbare uitslag. In dit kwaliteitssysteem staat de patiënt echt centraal”.​