‘Topklinische’ zorg ETZ staat vanaf nu online

10 december 2018

Zo veel mogelijk transparantie over de kwaliteit van zeer complexe, ‘topklinische’ zorgfuncties. Dat is het doel van het STZ Topklinisch Zorgregister, dat maandag 10 december is gelanceerd door de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen, waaronder het ETZ.  Het online te raadplegen register is het eerste in zijn soort.

De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) hebben de afgelopen vier jaar gewerkt aan het online register. Dat toetst de kwaliteit van hooggespecialiseerde en complexe zorgfuncties, ‘topklinische zorg’ genoemd, binnen de topklinische ziekenhuizen op verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria.

Traumacentrum ETZ
Patiënten met letsel door een ongeval of geweld zijn in Traumacentrum ETZ verzekerd van topklinische zorg.

Topklinische zorg ETZ

Het ETZ is trots te kunnen melden dat bij de start de volgende zes zorgfuncties van het ETZ zijn opgenomen in het Zorgregister:

  1. Spinale chirurgie - Orthopedie
  2. IVF centrum - Centrum Voorplantingsgeneeskunde
  3. Multiple sclerose - Neurologie
  4. Multitrauma/Traumacentrum - Chirurgie
  5. Allergieën - Allergologie
  6. Vestibulair schwannomen (brughoektumoren) - Neurochirurgie

Een aantal aanvragen van het ETZ is nog in behandeling.

Overzicht

Het STZ Topklinisch Zorgregister biedt een overzicht van als topklinisch beoordeelde zorgfuncties die in de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen worden aangeboden. Met het register willen de STZ-ziekenhuizen bijdragen aan transparantie over de kwaliteit van complexe medische ingrepen en inhoud geven aan de status als ‘topklinisch opleidingsziekenhuis’.
Met het STZ Topklinisch Zorgregister dragen de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen bij aan een zo groot mogelijke transparantie over de kwaliteit van de complexe zorg in ons land. Met het register kunnen ziekenhuizen en huisartsen hun patiënten gaan verwijzen op strikt inhoudelijke gronden. Ze kunnen er eenvoudig vinden wáár en hoe complexe zorg op topklinisch niveau wordt aangeboden.
Het STZ Topklinisch Zorgregister telt bij de lancering bijna honderd complexe zorgfuncties die als ‘topklinisch’ werden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit medici en vertegenwoordigingen van de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Patiëntenfederatie Nederland.

Huisartsen

Het openbare, online raadpleegbare register (www.stz.nl/zorgregister) is in de eerste plaats bedoeld voor patiënten en andere belangstellenden, maar ook de ‘eerstelijnszorg’ – verwijzers zoals huisartsen en artsen bij doorverwijzende ziekenhuizen – wordt nadrukkelijk uitgenodigd om het register te gebruiken.

Topklinische ziekenhuizen

Topklinische opleidingsziekenhuizen zijn ziekenhuizen met een bovenregionale functie, die niet direct zijn gekoppeld aan een universiteit. In topklinische ziekenhuizen wordt complexe medische zorg aangeboden. De ziekenhuizen investeren daarnaast in onderzoek en opleidingen. Nederland telt 26 van deze ziekenhuizen. Het ETZ is er daar een van.