Accreditatie voor zorg aan patiënten met tumor in hoofd-halsgebied

14 december 2018

De diagnostiek, behandeling en controle van patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied voldoet in het ETZ aan alle richtlijnen. Dat heeft de Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) geconcludeerd na een inspectiebezoek aan het ziekenhuis.

De deelnemers aan de inspectie zijn positief over de organisatie van de zorg in het ETZ. Ook is er veel waardering voor het feit dat elke patiënt persoonlijk wordt begeleid. Omdat we voldoen aan alle kwaliteitsnormen is de accreditatie voor de bovenregionale zorg aan deze patiëntengroep opnieuw voor een periode van vijf jaar verlengd.

Erasmus MC

Het ETZ en Instituut Verbeeten werken bij de zorg voor deze specifieke groep patiënten nauw samen met Erasmus MC in Rotterdam. De specialistische zorg voor patiënten met kanker in het hoofd-hals gebied is landelijk geconcentreerd in academische centra, met zes STZ-ziekenhuizen als partner. Het ETZ is er daar een van. Jaarlijks worden circa 120 à 150 patiënten door huisartsen, tandartsen en andere ziekenhuizen in Zuid-West Nederland doorverwezen naar het ETZ.