Extra subsidie ETZ voor programma TopZorg

29 november 2018

Het ETZ heeft extra subsidie gekregen om het programma TopZorg van ZonMw met ruim vier maanden te verlengen.

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en innovatie. Vier jaar lang heeft het ETZ net als TopZorg-instellingen het Oogziekenhuis in Rotterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein wetenschappelijk onderzoek gedaan met als doel de patiëntenzorg te verbeteren. In het ETZ lag de focus op neuro (zenuwstelsel) en trauma (ongevallen). Het onderzoek zou in juli 2019 aflopen, maar dat is nu verlengd tot november 2019.

Mariska de Jongh, klinisch epidemioloog bij het ETZ en programmamanager van ETZ Trauma TopZorg, is blij met deze extra subsidie. “Dankzij deze gelden krijgen we nu de kans om lopende onderzoeken succesvol af te ronden. Tegelijkertijd slaan we hiermee een brug naar een toekomstig programma.” TopZorg krijgt namelijk landelijk een vervolg. Komende tijd wordt duidelijk hoe de overheid hieraan invulling gaat geven.

Het ETZ heeft extra subsidie gekregen om het programma TopZorg van ZonMw met ruim vier maanden te verlengen.