Nieuwe website Ziekenhuischeck.nl

3 oktober 2018

Wilt u weten welke kwaliteit het ETZ levert? Of wilt u ziekenhuizen met elkaar vergelijken? Ga dan naar de nieuwe website Ziekenhuischeck.nl. U vindt daar de kwaliteitscijfers van alle ziekenhuizen.

Het ETZ is graag transparant over de kwaliteit van de zorg. Met www.ziekenhuischeck.nl geven het ETZ en alle andere ziekenhuizen inzicht in hun kwaliteitsgegevens. We bieden zo keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen.

Vergelijken

De zorg in Nederlandse ziekenhuizen is goed, maar niet alle ziekenhuizen zijn gelijk. Op Ziekenhuischeck.nl kan een patiënt eenvoudig ziekenhuizen naast elkaar zetten om een beeld te krijgen van de geleverde zorg. Ieder ziekenhuis kan een toelichting geven op Ziekenhuischeck.nl, om patiënten inzicht te geven in de achtergrond van de cijfers. Waarom is een uitkomst hoger of juist lager?

Samenwerking 

Veelvoorkomende behandelingen, zoals een staaroperatie, worden in de meeste ziekenhuizen uitgevoerd. Voor andere operaties verwijst het eigen ziekenhuis soms door naar een ziekenhuis dat hierin is gespecialiseerd. Ziekenhuizen maken ook deze informatie inzichtelijk: voor welke operaties en behandelingen kan de patiënt terecht, en voor welke operaties en behandelingen bestaat een samenwerkingsverband.

Landelijke cijfers

De cijfers op Ziekenhuischeck zijn afkomstig van kwaliteitsindicatoren die ziekenhuizen wettelijk verplicht moeten aanleveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. Deze cijfers worden ook door artsen en ziekenhuizen zelf gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De algemene tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek. 

De site Ziekenhuischeck.nl geeft u inzicht in de kwaliteit van ons ziekenhuis aan de hand van:

  • patiënttevredenheid
  • heropnames
  • lange opnames
  • medicijncontrole
  • ouderenzorg
  • overlijden
  • pijncontrole
  • wachttijden