Nazorgpoli: zorg op maat voor trauma- en neurologische patiënten

3 september 2018

Traumapatiënten en patiënten met een neurologische aandoening kampen naast het lichamelijk herstel vaak met bijkomende klachten die het oppakken van de dagelijkse bezigheden belemmeren. Vanuit het TopZorg-project is er een discipline overstijgende nazorgpoli opgezet.

De nazorgpoli start vanaf 1 oktober met een pilot. “Uit onderzoek blijkt dat veel mensen met een ingrijpende lichamelijke aandoening of na een ongeluk ook na langere tijd nog klachten kunnen hebben op het gebied van emoties, angst, vermoeidheid, geheugen, financiën, bewegen en dagelijks handelen. Daardoor kunnen patiënten moeite hebben met hun dagelijkse activiteiten of vinden zij het lastig om het werk weer op te pakken. Door die klachten in kaart te brengen, kunnen wij de patiënt en zijn of haar partner/mantelzorger ondersteunen bij het herstel”, legt Lea van Baest uit. Lea is verpleegkundig specialist in het ETZ en coördinator bij Experiment TopZorg, neurodomein. Samen met IC-verpleegkundige Christel van Slobbe staat zij aan het roer van de nazorgpoli.

Lea van Baest (l.) en Christel van Slobbe (r.) zijn initiatiefnemers van de nazorgpoli.

Vragenlijst

Niet alle trauma- en neuropatiënten hebben evenveel klachten. Iedereen uitnodigen voor een nazorggesprek is dus niet nodig en zorgt voor extra belasting bij de patiënt die hier geen behoefte aan heeft. Daarom krijgen patiënten en hun mantelzorger tien weken na ontslag een vragenlijst. Op basis van de uitslag van de vragenlijst worden patiënt en zijn mantelzorger uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op de nazorgpoli.

Lea: “In dit gesprek brengt de verpleegkundige de klachten verder in kaart en geeft advies, voorlichting en praktische tips.” Eventueel volgt aanvullend onderzoek. Vervolgens worden de klachten besproken in een multidisciplinair team (MDO; een team van zorgverleners met diverse specialisaties), waarna de patiënt een gericht advies krijgt. In het MDO zitten onder andere een revalidatiearts en psycholoog. Ook de neuroloog, traumachirurg, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en diëtist zijn welkom om aan te sluiten.

Diverse zorgpartners, zoals de huisarts, worden bij de behandeling van de patiënt betrokken. Lea: “Ons doel is om de begeleiding van patiënten zoveel mogelijk voort te laten zetten in de eerste lijn. Als dat niet mogelijk is, dan wordt een behandeling aangeboden in het ziekenhuis of andere instelling, bijvoorbeeld revalidatiecentrum.”

Aandacht

Lea is positief over de nazorgpoli. “Dankzij de screening krijgt de patiënt de zorg die hij nodig heeft; zorg op maat. Daarbij is het ontzettend mooi dat de situatie van de mantelzorger wordt meegenomen. Vaak heeft de mantelzorger minstens zoveel last van de situatie waarin de patiënt zich bevindt en worden de klachten vaak niet herkend door andere zorgverleners. We willen ook het belang van goede nazorg onder de aandacht brengen bij andere zorgverleners.”

Onderzoek

De komende periode moet uitwijzen of de nazorgpoli een goede aanvulling is op de reguliere zorg. Daarbij wordt onderzocht of bijvoorbeeld tien weken een goede richtlijn is voor het uitzetten van de vragenlijst en wat de behoeftes zijn van patiënt en mantelzorger.