Amarant start poli voor patiënt met verstandelijke beperking

17 september 2018

De Amarant Groep heeft de ‘AVG-poli 18+’ op locatie ETZ TweeSteden geopend. Deze polikliniek is voor patiënten met een verstandelijke beperking boven de 18 jaar. Ook hun ouders, familieleden en begeleiders kunnen er voor advies en ondersteuning een beroep op doen. De poli is tevens informatiepunt voor huisartsen en medisch specialisten.

Bij de AVG-poli werken gespecialiseerde artsen voor verstandelijk gehandicapten van de Amarant Groep. Deze artsen zijn aangesloten bij de beroepsvereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). Deze artsen kennen de gezondheidsproblemen waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken krijgen. Huisartsen en medisch specialisten kunnen hun patiënten boven de 18 jaar met een verstandelijke beperking verwijzen naar de AVG-poli 18+ als er behoefte is aan specifieke, aanvullende expertise. De poli geeft advies terwijl de patiënt onder behandeling blijft van zijn eigen arts.

Samenwerking

Vanuit het platform VG/Zorgbelang Brabant zijn binnen het project Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking, aanbevelingen gedaan hoe de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Veel gaat al goed, maar het kan altijd beter. In de samenwerking tussen het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en Amarant Groep worden deze aanbevelingen niet alleen omarmd en opgevolgd, maar ook geïntensiveerd. In eerste instantie zal dit plaatsvinden door uitvoering te geven aan het spreekuur AVG op locatie ETZ TweeSteden, Dr. Deelenlaan 5 in Tilburg.

Informatie

De nieuwe poli is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De AVG-poli houdt spreekuur op locatie ETZ TweeSteden op maandagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur. Tel. 088 – 611 22 61, e-mail: avgpoli18+@amarant.nl.

Amarant Groep

De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Dat doen we in verbinding met de cliënt, zijn naasten en lokale cliëntenraden.