SEH TweeSteden sluit per 1 september van 20.00 tot 08.00 uur

14 augustus 2018

In aanloop naar de volledige sluiting van de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) op locatie ETZ TweeSteden gaat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg vanaf zaterdag 1 september 2018 over tot een gedeeltelijke sluiting van deze SEH aan de Dr. Deelenlaan, van acht uur ’s avonds tot acht uur ’s ochtends. Aanleiding voor deze maatregel is het tekort aan SEH-verpleegkundigen, waardoor de dienstroosters voor de maand september niet ingevuld kunnen worden.

Het ETZ realiseert zich dat de sluiting gevolgen heeft voor de patiënten, maar door de gedeeltelijke sluiting kan de spoedzorg op locatie ETZ Elisabeth onveranderd worden gegarandeerd. De maatregel heeft dus geen gevolgen voor de SEH op locatie ETZ Elisabeth, eveneens in Tilburg. Deze SEH aan de Hilvarenbeekseweg blijft zeven dagen per week en 24 uur per dag open voor spoedpatiënten met een acute zorgvraag.

Het ETZ had al eerder besloten dat door het structurele tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen de SEH op locatie ETZ TweeSteden per 1 januari 2019 volledig dichtgaat. Vooruitlopend hierop gaat nu deze SEH aan de Dr. Deelenlaan vanaf 1 september al gedeeltelijk dicht van 20.00 tot 08.00 uur. Dit betekent dat spoedpatiënten in de avond en nacht niet geholpen kunnen worden op locatie ETZ TweeSteden. Alleen patiënten met hartklachten worden na verwijzing van de Huisartsenpost of als de ambulance is ingeschakeld, opgevangen op locatie ETZ TweeSteden. Ook alle bij het ETZ bekende cardiale patiënten worden hier geholpen, na telefonisch contact met de dienstdoende arts-assistent. Van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds verandert er niets.

Het is sowieso nooit de bedoeling dat patiënten op eigen initiatief naar het ETZ komen. Zij worden dringend verzocht bij spoed in avond, nacht en weekend de Huisartsenposten Midden-Brabant te bellen, via 0900-33 22 222. Of 112 (ambulance), als elke seconde telt.

De Spoedeisende Hulp op locatie ETZ TweeSteden gaat per 1 september dicht van acht uur ’s avonds tot acht uur ’s ochtends.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Waarom moet de SEH op locatie ETZ TweeSteden nu al gedeeltelijk worden gesloten?

Er is in Nederland een tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen. Ook wij hebben veel vacatures voor Spoedeisende Hulp-verpleegkundigen. Daardoor zijn te weinig SEH-verpleegkundigen beschikbaar om het dienstrooster 24 uur per dag en 7 dagen per week goed ingevuld te krijgen. De gedeeltelijke sluiting is in het belang van de patiëntveiligheid en het verlagen van de werkdruk bij onze SEH-medewerkers.

Wat zijn de gevolgen van de gedeeltelijke sluiting?

Door de gedeeltelijke sluiting van de SEH op locatie ETZ TweeSteden (Dr. Deelenlaan) kunnen we in de regio Tilburg ongewijzigd 24 uur per dag en 7 dagen per week spoedzorg blijven bieden op de locatie ETZ Elisabeth (Hilvarenbeekseweg).

Is de gedeeltelijke sluiting tijdelijk of definitief?

Door het structurele tekort aan SEH-verpleegkundigen verwachten we dat de maatregel niet teruggedraaid wordt.

Is de patiënt leidend, of de personele bezetting?

De patiënt is leidend. Wij moeten en willen kwalitatief goede en veilige patiëntenzorg garanderen. De patiënt is dus juist leidend in deze noodmaatregel! We kiezen er daarom voor om op één SEH goede zorgt te blijven leveren, in plaats van op twee SEH’s half. Gelijktijdig hebben we de plicht om voor onze medewerkers te zorgen, zodat zij voldoende uitgerust zijn om topzorg te kunnen bieden.

Waarom is er een tekort aan SEH-verpleegkundigen?

De afgelopen jaren zijn in Nederland te weinig SEH-verpleegkundigen opgeleid. Gelijktijdig zijn onverwacht veel SEH-verpleegkundigen elders gaan werken (bijvoorbeeld bij de ambulancedienst),  minder gaan werken of met pensioen gegaan.

Waarom worden niet meer SEH-verpleegkundigen opgeleid?

Het ETZ leidt maximaal op. Momenteel volgen vijftien verpleegkundigen in het ETZ de opleiding tot SEH-verpleegkundige. Meer verpleegkundigen gelijktijdig opleiden is om praktische redenen nu niet mogelijk. We onderzoeken wel de opties om de opleidingscapaciteit toch verder uit te breiden.

Wat heeft het ETZ gedaan om de gedeeltelijke sluiting van SEH TweeSteden te voorkomen?

We leiden maximaal nieuwe SEH-verpleegkundigen op en zijn actief met het werven van nieuwe collega’s. Verder zijn we creatief geweest met het invullen van de dienstroosters en hebben veel collega’s extra diensten gedraaid. Ook hebben gespecialiseerd verpleegkundigen van andere afdelingen - zoals Intensive Care en Hartbewaking - waar mogelijk ondersteuning verleend. Ondanks alle maatregelen krijgen we de dienstroosters niet meer op verantwoorde wijze ingevuld.

Wat gebeurt er als we de SEH op locatie TweeSteden toch volledig open houden?

Dan is het onmogelijk om nog langer goede en veilige zorg te garanderen. Bovendien moeten patiënten dan op piekmomenten onverantwoord lang wachten op de gewenste spoedzorg.

Waarom worden beide afdelingen Spoedeisende Hulp van het ETZ nu al niet volledig samengevoegd?

We zijn op dit moment nog niet in staat om alle spoedpatiënten op één locatie op te vangen. Dat vereist veel voorbereiding en de nodige aanpassingen en verbouwingen. De volledige sluiting van de SEH op de locatie ETZ TweeSteden wordt momenteel voorbereid.

Blijft de locatie ETZ TweeSteden een volwaardig ziekenhuis?

De locatie ETZ TweeSteden blijft een volwaardig ziekenhuis. De huidige verpleegafdelingen blijven daar gevestigd. Zo worden de patiënten met hartklachten die door de huisarts zijn doorverwezen of door de ambulance worden binnengebracht, onveranderd op locatie ETZ TweeSteden opgevangen.  Verder blijft ook de acute zorg die via de Intensive Care, Laboratoria, Radiologie en Operatiekamers wordt geboden volledig aanwezig op locatie ETZ TweeSteden.

Wat is het directe resultaat van de gedeeltelijke sluiting?

Door de gedeeltelijke sluiting krijgen we de dienstroosters weer goed ingevuld en kunnen we de afdeling Spoedeisende Hulp op locatie ETZ Elisabeth 24 uur per dag en 7 dagen per week open houden.

Wat gebeurt er als ik mij met pijn op de borst toch tussen 20.00 en 08.00 uur meldt op locatie TweeSteden?

Iedereen die via de huisarts of Huisartsenpost wordt doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp van het ETZ, wordt naar de juiste locatie doorverwezen. Voor patiënten met hartklachten of pijn op de borst, is en blijft dat de locatie ETZ TweeSteden. Ook alle bij het ETZ bekende cardiale patiënten worden hier geholpen, na telefonisch contact met de dienstdoende arts-assistent. Patiënten die tussen 20.00 en 08.00 uur zonder verwijzing van een huisarts of Huisartsenpost toch op eigen gelegenheid naar het ETZ komen, moeten zich melden bij de SEH van locatie ETZ Elisabeth aan de Hilvarenbeekseweg.

Heeft de gedeeltelijke sluiting van de SEH TweeSteden gevolgen voor de aanrijtijden van de ambulances?

In Nederland is een aanrijtijd van 45 minuten acceptabel als het aankomt op toegang tot acute zorg. Die norm wordt door de gedeeltelijke sluiting niet overschreden.

Kan de locatie ETZ Elisabeth alle extra patiënten wel aan?

Het gaat nu om de avond en nacht, dan is het altijd rustiger op de SEH. Gezien het aantal patiënten wat op de SEH van locatie TweeSteden werd gezien, is onze verwachting dat deze patiënten op de SEH van de SEH locatie Elisabeth gezien en behandeld kunnen worden. Daarnaast wordt het personeel wat vrijkomt door de sluiting van de locatie TweeSteden ingezet op de locatie Elisabeth. Dit kan eenvoudig omdat het personeel van de beide SEH locaties al een aantal jaar gewend is op de beide locaties ingezet te worden.

Veroorzaakt de nachtsluiting langere wachttijden op de SEH locatie ETZ Elisabeth?

In de nachtdienst is het rustiger dan overdag. Bij de nachtsluiting gaat het personeel wat nu op de SEH van locatie TweeSteden staat naar de SEH van locatie Elisabeth. Het is mogelijk dat de wachttijd op sommige tijdstippen iets langer is, maar dit is niet direct onze verwachting.