Aanpak personeelstekort Spoedeisende Hulp ETZ

10 juli 2018

Het ETZ onderzoekt de mogelijkheid om per 1 januari 2019 de beide Spoedeisende Hulpen (SEH’s) samen te voegen op locatie ETZ Elisabeth. Oorzaak is het aanhoudende tekort aan gekwalificeerd personeel. Al langere tijd heeft het ETZ, in lijn met de landelijke trend, te maken met een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen in de acute zorg. In bijzonder op de SEH is sprake van een nijpend en structureel probleem.

Spoedzorg in het ETZ

Het was altijd al de bedoeling om met de fusie de SEH’s te concentreren met 2025 als richtdatum. De omstandigheden vragen om dit mogelijk versneld uit te voeren vanwege de schaarste aan mensen en middelen. Bij dit onderzoek betrekken we zoveel mogelijk collega’s, huisartsen en andere externe betrokkenen. Met de hoop om daar na de zomervakantie een besluit over te kunnen nemen.

ETZ TweeSteden

De huidige SEH op locatie ETZ TweeSteden is groot. Het is dus niet de bedoeling dat alle acute zorg wordt overgeheveld naar locatie ETZ Elisabeth. De Intensive Care en operatiekamers behouden op locatie ETZ TweeSteden hun functie. Ook specialismen als Cardiologie en Buikchirurgie blijven gecentreerd op locatie ETZ TweeSteden. Ons doel is om de vitale functies op locatie ETZ TweeSteden hun volwaardige rol te laten behouden.