Aandacht voor psychische klachten bij longkanker

27 juni 2018

Welke psychosociale problemen ervaren patiënten met longkanker? Dit was vaak onderbelicht tijdens de behandeling van deze patiënten. Dankzij aangepaste psychosociale screening en doorvraag door een gespecialiseerd verpleegkundige is sneller duidelijk hoe ernstig de klachten zijn van patiënten als het gaat om angst en somberheid. Het ETZ streeft met deze aanpak naar een optimale begeleiding van patiënten met longkanker.

Patiënten met longkanker komen vaak in een rollercoaster terecht nadat hun diagnose is gesteld. "Het ‘end of life’ verhaal komt voor hen veel dichterbij omdat de prognose van longkankerpatiënten vaak ongunstig is. Naast lichamelijke klachten hebben deze patiënten vaak last van somberheid en angsten, bijvoorbeeld om dood te gaan", vertelt medisch psychologe Jolanda de Vries van het ETZ. "Het ETZ heeft hier volop aandacht voor. Het feit dat er behalve aandacht voor de tumor ook aandacht is voor de gevoelens van de patiënt, vinden patiënten heel fijn."

Gevoelens van de patiënt

Een verwijzing naar een psycholoog behoorde altijd al tot de mogelijkheden, maar wordt nu nog beter onder de aandacht gebracht door onderzoek van onder meer De Vries, psycholoog Marjan Traa en longarts Jeroen Kloover van het ETZ. "Uit literatuur blijkt niet duidelijk hoeveel last patiënten hebben van psychosociale klachten. Wij vroegen ons af: hoe ernstig zijn deze problemen? En welke vragen zouden we aan patiënten moet stellen om ze te achterhalen? Op basis van focusgroepen met patiënten en hun partners hebben we - in aansluiting op de ontwikkelingen binnen de psychosociale oncologie - nu de keuze gemaakt voor trapsgewijze screening met de lastmeter waarbij op indicatie aanvullende vragenlijsten worden afgenomen." 

De Vries vervolgt: "Met de longkankerpatiënt wordt deze screening voortaan besproken tijdens de behandeling. Steeds meer patiënten worden nu eerder doorverwezen naar een medisch psycholoog of psychiater. We gaan deze lastmeter ook bij andere longpatiënten gebruiken, bijvoorbeeld bij patiënten met COPD. Dit is een goede ontwikkeling. Deze patiëntengroepen krijgen al genoeg te verduren. Wij proberen hen op deze manier zo goed mogelijk te ondersteunen."

Het onderzoek

Het onderzoek ‘Psychosocial consequences of diagnosis and treatment of lung cancer
and evaluation of the need for a lung cancer specific instrument using
focus group methodology’
is onlangs gepubliceerd in het Medisch tijdschrift Supportive Care in Cancer.