Vereniging voor Medisch Microbiologische Laboratoria opgericht

18 mei 2018

De eerste bestuursvergadering van de Vereniging voor Medisch Microbiologische Laboratoria (VMML) vond 18 mei plaats. De branchevereniging is opgericht door het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), het Diakonessenhuis en UMC Utrecht. De vereniging wil de medisch microbiologische laboratoria (MML’s) een stem geven in de contacten met bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  

De drie oprichters en eerste leden van de vereniging zijn het ETZ, het Diakonessenhuis en UMC Utrecht. De vereniging kent een driekoppig bestuur dat bestaat uit Edwin Boel, arts-microbioloog van het UMCU (voorzitter), Anton Buiting, arts-microbioloog van het ETZ (secretaris/penningmeester), en Martijn Wiesenekker, lid Raad van Bestuur Diakonessenhuis (algemeen bestuurslid).

De vereniging kent een driekoppig bestuur dat bestaat uit Edwin Boel, arts-microbioloog van het UMCU (voorzitter), Anton Buiting, arts-microbioloog van het ETZ (secretaris/penningmeester), en Martijn Wiesenekker, lid Raad van Bestuur Diakonessenhuis (algemeen bestuurslid).

Voorzitter Edwin Boel: “Eindelijk is er één aanspreekpunt voor medisch microbiologische laboratoria. Eén vereniging  die het standpunt van de medisch microbiologische laboratoria voor het voetlicht brengt. Ik wil de oprichters van de vereniging hartelijk danken voor hun vastberadenheid. In de afgelopen maanden is veel belangstelling getoond voor de vereniging. Alle laboratoria in Nederland kunnen zich in de komende tijd bij ons aansluiten.”

De VMML staat open voor alle MML’s in Nederland. Dus zowel voor algemene als universitaire ziekenhuizen én voor zelfstandige laboratoria. De VMML richt zich onder andere op het vertegenwoordigen van haar leden ten aanzien van het beheer en de communicatie van infectie- en resistentiegegevens. In deze rol wil de vereniging een bijdrage leveren aan de strijd tegen antibioticaresistentie. Ook wil de VMML een rol spelen bij de normering, regelgeving en kwaliteitseisen voor de MML’s.

In medisch microbiologische laboratoria worden lichaamsmaterialen onderzocht op ziekteverwekkers, zoals bacteriën, virussen en schimmels. Dit gebeurt bij patiënten die worden verdacht van infecties in een ziekenhuis of bij de huisarts.

Meer informatie over de Vereniging Medisch Microbiologische Laboratoria is te vinden op:
https://www.vmml.nl