Bezoekt u de polikliniek van het ETZ? Laat uw huidige medicijngebruik controleren

20 maart 2018

Bezoekt u de polikliniek van het ETZ, laat dan vooraf aan het polikliniekbezoek uw medicijngebruik controleren door een zorgprofessional. Dit doet u door ruim op tijd, liefst een half uur voor uw afspraak, naar het ziekenhuis te komen. Onze zorgprofessionals zitten voor u klaar om u zo snel mogelijk te helpen. We doen dit om uw huidige en actuele medicijngebruik op te nemen in het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier (EPD). Gebruikt u geen medicijnen, dan is deze medicijnencheck niet nodig.

Met de komst van het nieuwe EPD bouwen we aan een nieuw dossier met patiëntgegevens. Ook uw gegevens worden hierin opgenomen. Daar waar mogelijk zetten we, vanuit oude dossiers, uw gegevens over. Soms is dit niet mogelijk en starten we met een schone lei. Dit laatste geldt voor het medicijngebruik van patiënten. Ook al heeft u eerder uw medicijngebruik met de arts besproken, vanaf 1 april 2018 moeten alle patiënten dit opnieuw doen. 

Wat betekent dit voor u?

Om uw huidige medicijngebruik te controleren en op te nemen in het EPD, gebruiken we de gegevens die bekend zijn bij uw apotheek. Heeft u toestemming gegeven aan uw apotheek om uw medicijngegevens elektronisch met het ziekenhuis te delen, dan hoeft u verder niets te doen. Uw apotheek zendt uw gegevens naar het ETZ en wij nemen uw medicijngebruik op in het EPD. Let op: maakt u gebruik van meerdere apotheken, dan geeft u per apotheek toestemming! 

Heeft u nog geen toestemming gegeven maar wilt u dit alsnog doen? Ga dan naar www.ikgeeftoestemming.nl en binnen 24 uur is het geregeld. Komt u vervolgens voor uw polibezoek naar het ETZ, dan controleren we samen uw gegevens. 

Wilt u geen toestemming geven om uw medicijngegevens elektronisch met het ziekenhuis te delen?

Vraagt u dan een actueel overzicht op en neem dit mee naar het ETZ. Let op, ook hier geldt: maakt u gebruik van meerdere apotheken, dan hebben wij per apotheek een overzicht nodig. De systemen van de apotheken zijn namelijk niet met elkaar gekoppeld.

Bij aankomst in het ziekenhuis zitten zorgprofessionals voor u klaar om samen met u uw medicijngebruik te controleren, en in te voeren in het nieuwe EPD. Komt u daarvoor ruim op tijd, liefst een half uur voor uw afspraak, naar het ziekenhuis. 

Hoe verloopt de medicijnencheck?

Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich aan via een aanmeldzuil en loopt u door naar de betreffende polikliniek. Aangekomen op de polikliniek zitten zorgprofessionals klaar die u helpen bij de medicijnencheck. Doet u dit bij voorkeur direct bij aankomst. Houdt u hiervoor uw patiëntenpas en medicijnenoverzicht gereed. Nadat de medicijnen zijn gecontroleerd en ingevoerd, neemt u plaats in de wachtruimte en wordt u verder geholpen. 

Waarom is de medicijnencheck vooraf aan het polibezoek nodig? Kan dit niet achteraf?

Helaas is dit niet mogelijk. Uw behandelend arts heeft een correct medicijnenoverzicht van u nodig om een juiste behandeling voor te stellen. Medicijnen hebben invloed op elkaar. De combinatie van medicijnen kan invloed hebben op de kwaliteit en werking ervan, en zelfs de veiligheid in het geding brengen.

Ook is het belangrijk over correcte gegevens te beschikken bij een doorverwijzing naar de  kliniek (verpleegafdeling) en voor opname in uw eigen patiëntendossier. Zo vindt u later zelf uw actuele medicijnengebruik in uw patiëntenportaal, via ‘MijnETZ’.  

Lees meer over het patiëntenportaal MijnETZ

Wat als ik geen medicijnen gebruik?

Als u geen medicijnen gebruikt, hoeft u niet eerder naar de polikliniek te komen. U hoeft dan dus geen medicijnencheck te doen.

Waarom wordt mijn medicijngebruik gecontroleerd?

Voor de patiëntveiligheid is het van groot belang dat alle zorgverleners (zoals specialisten, huisartsen en apothekers) precies weten welke medicijnen op welk moment aan u zijn voorgeschreven en door u worden gebruikt.

De Inspectie Gezondheidszorg heeft aangegeven dat een actueel medicatieoverzicht in ieder geval aanwezig moet zijn op de volgende momenten:

  • vóór een ziekenhuisopname
  • na ontslag uit het ziekenhuis
  • vóór een polikliniekbezoek
Wie stelt de medicatieoverzichten op?

Deze medicatieoverzichten worden veelal door de (stads)apotheken opgesteld en afgestemd met de patiënten. Door beide poli-apotheken in het ETZ (De Donge en De Leij) worden deze overzichten al enige tijd samen met de patiënt opgesteld bij opname in en na een ontslag uit het ziekenhuis. Het ziekenhuis en de apothekers willen nu ook zorgdragen voor een actueel medicatieoverzicht vóór elk polikliniekbezoek. Dit kan vanaf heden meteen worden vastgelegd in het nieuwe EPD.

U kunt via patiëntenportaal ‘MijnETZ’ zelf ook altijd op een later moment uw actuele medicijngebruik zien.

Voor wie geldt de medicijnencheck?

Elke patiënt die een polikliniek van het ETZ bezoekt, vragen wij het medicijngebruik door de poli-apotheek te laten controleren. Gebruikt u geen medicijnen? Dan is controle van de medicijnen niet nodig. 

Wat houdt een medicijnencheck in?

Op basis van een medicijnoverzicht van een patiënt wordt gecontroleerd of alle daarop voorkomende medicijnen en doseringen nog juist en actueel zijn. Het medicijnoverzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek. Dit kan een overzicht op papier zijn. U kunt uw apotheek ook goedkeuring verlenen om uw medicijnoverzicht digitaal naar het ETZ te sturen. In dat geval hoeft u niet zelf naar uw apotheek om het overzicht op te halen.

We verzoeken u om een half uur vóór het polikliniekbezoek naar het ETZ te komen, om samen met de apothekersassistent of (medisch) student van de poli-apotheek uw medicijngebruik te controleren.

Let op: ontvangt de u medicijnen van meerdere apotheken, dan heeft u PER APOTHEEK een medicijnoverzicht nodig!

U wilt niet wilt dat uw medicijngebruik in het EPD komt?

Als u niet wilt dat uw medicijngebruik in het EPD wordt opgenomen, kunt u dit het beste met uw behandelend arts bespreken. Het registreren van uw medicijngebruik is noodzakelijk voor uw eigen veiligheid.

Waarom vanaf nu een medicijnencheck?

Het medicatieoverzicht werd al door de poli-apotheken gecontroleerd bij opname in en na ontslag uit het ziekenhuis. De Inspectie Gezondheidszorg vindt het belangrijk dat het medicatieoverzicht bij een polikliniekbezoek volledig en juist is. Daarom zetten we (apothekers en ziekenhuis) nu de volgende stap ter verbetering van de veiligheid van het medicijngebruik.

De medewerkers van de poli-apotheken voeren de controle dus nu ook vóór het polikliniekbezoek uit. We weten uit ervaring dat veel medicatieoverzichten niet compleet of juist zijn.

U bent door de medicijnencheck te laat voor uw afspraak?@

Komt uw afspraak in het gedrang? Dan gaat uw afspraak met de arts vóór de medicijnencheck. De controle wordt in dat geval achteraf uitgevoerd. 

Kan ik mijn partner de medicijnencheck laten doen?

Nee dat kan niet. De medicijnencheck is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Zijn kosten aan de medicijnencheck verbonden?

De controle van het medicijngebruik wordt door de poli-apotheken uitgevoerd. Landelijk is afgesproken dat voor deze kosten een tarief kan worden gedeclareerd. Hierover zijn door de poli-apotheek met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt. De hoogte van de kosten ligt tussen de € 4,00 en € 10,00 (afhankelijk van de zorgverzekeraar).

De kosten voor de medicijnencheck worden door de poli-apotheken bij de zorgverzekeraars gedeclareerd. Samen met alle andere zorgnota’s worden de totale zorgkosten van een patiënt door de eigen zorgverzekeraar vergeleken met de hoogte van zijn of haar eigen risico. Tot de hoogte van het eigen risico moet de patiënt de zorgkosten betalen.

Wat is een poli-apotheek?

Binnen de gebouwen van het ETZ zijn twee zelfstandige poli-apotheken gevestigd: poli-apotheek De Donge en poli-apotheek De Leij. Dit zijn zelfstandige (stads)apotheken en werken onder verantwoordelijkheid van een eigen stadsapotheker (behoort dus niet tot onze ziekenhuisapotheek). De medicijncheck die wordt uitgevoerd valt onder hun verantwoordelijkheid.