Terugblik Hart&Vaatcafé over het vrouwenhart

28 februari 2018

Op woensdag 21 februari is op locatie ETZ TweeSteden het tweede Hart&Vaatcafé georganiseerd in samenwerking met de patiëntenvereniging Harteraad (voorheen de Hart- en Vaatgroep) en de afdeling medische en klinische psychologie van Tilburg University. Op deze avond waren in totaal 50 vrouwen met introducées aanwezig die last hebben van aanhoudende hartklachten, maar waarbij geen significante vernauwingen van de grote kransslagaders zijn vastgesteld. 

Ongeveer de helft van alle patiënten die bij de cardioloog op afspraak komen, heeft klachten van onduidelijke oorsprong, en dit komt vaker voor bij vrouwen. Het is mogelijk dat een verkramping van de kleine hartvaten die het hart van bloed voorzien hierbij een rol speelt (Microvasculaire Coronaire Dysfunctie, of MCD), maar hier zijn nog geen duidelijke testen voor. De afdeling Cardiologie wil hier onderzoek naar gaan doen in samenwerking met Tilburg University. 

Presentatie Jos Widdershoven tijdens Hart&Vaatcafé

Cardioloog Prof. Jos Widdershoven gaf een presentatie over het vrouwenhart en benadrukte het belang van het verhaal van de patiënt bij het stellen van een diagnose. Cardioloog dr. Michael Magro gaf uitleg over een nieuwe meettechniek, waarbij invasief de verkramping van de kleine kransslagaders in kaart gebracht kan worden (de Index of Microcirculatory Resistance).

Dr. Paula Mommersteeg van Tilburg University doet onderzoek naar de rol van psychologische factoren en het hart. Psychologische factoren zoals angst en depressie komen vaker voor bij patiënten met hartziekten, komen vaker voor bij vrouwen én spelen een rol bij het ontstaan en verergeren van hartklachten. 

Iedere patiënt uniek

Na de pauze gingen we volop met elkaar in gesprek. Daarbij viel vooral de verscheidenheid van de patiënten op. Waar wetenschappelijk onderzoek zich richt op gemiddeldes van een groep, is het verhaal van iedere patiënt uniek, en geeft het een waardevolle aanvulling om wetenschappelijk onderzoek beter vorm te geven.

Voor sommige patiënten was het een opluchting te ervaren dat hartklachten zonder vernauwingen vaker voorkomen, en ze niet de enige zijn. De rol van psychologie bij hartklachten is voor sommigen herkenbaar, maar voor anderen niet. Ook werd er advies gevraagd en gegeven over de klachten, medicatiegebruik en de bijwerkingen hiervan.  

Het uiteindelijke doel van de avond is om hier een vervolg aan te kunnen geven en patiëntinformatie samen te stellen in samenwerking met deze patiëntengroep.