Studie naar impact stoma op kwaliteit van leven

7 februari 2018

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft de uitkomsten gepubliceerd van een studie naar de mogelijke impact van stoma’s op de kwaliteit van leven. De onderzoekers concluderen onder meer dat ouderen de gevolgen van een stoma minder erg vinden dan jongeren. Onderzoekers van de afdelingen Chirurgie en Geriatrie van het ETZ werkten mee aan deze studie. 

In het ETZ is veel aandacht voor de behandeling van mensen (van alle leeftijden) met darmkanker. Door de vergrijzing zien we steeds meer mensen op leeftijd met (endeldarm)kanker. Omdat helaas bij sommige mensen een stoma (kunstmatige uitgang voor de ontlasting) onontkoombaar is, doen we veel onderzoek naar de begeleiding van patiënten met een stoma.

Minder afhankelijk

Arts-onderzoekers Tina van Loon en Stefan Clermonts deden veel onderzoek en introduceerden, samen met het verpleegkundig team van verpleegafdeling Chirurgie en onze (gespecialiseerde) stomaconsulenten, een programma waardoor mensen die noodgedwongen een tijdelijk of blijvend stoma kregen, sneller zelf met hun stoma om konden gaan.  Daardoor zijn ze veel minder vaak afhankelijk van thuiszorg.

Ook ontwikkelden onze darmchirurgen een methode waarbij eindstandige dikke darmstoma’s teruggelegd kunnen worden zonder buiksnede. Onze chirurgen opereren hiertoe door de opening in de buikwand waar het stoma doorheen zit. Hierdoor liggen mensen bij wie het stoma operatief teruggelegd worden veel korter (12 dagen korter!) in het ziekenhuis en hebben minder (22% minder!), maar ook minder ernstige complicaties (Clermonts, Surg Endosc, 2016).

Cijfers ETZ

Onze chirurgen vinden het erg belangrijk dat niemand een stoma krijgt, als het niet strikt noodzakelijk is. We hebben de afgelopen jaren hier veel tijd en moeite in geïnvesteerd, waardoor ieder jaar meer mensen na een endeldarmoperatie een aansluiting kunnen krijgen. 

In het ETZ krijgt ongeveer 10% meer van de patiënten met endeldarmkanker een aansluiting dan gemiddeld in Nederland. Verder leggen we in Tilburg zelden tot nooit tijdelijke stoma’s aan. In Tilburg doen we dat in minder dan 5% van de gevallen, terwijl in Nederland gemiddeld meer dan 20% van de mensen die geopereerd worden vanwege endeldarmkanker een tijdelijk stoma krijgt.

Maatwerk

We trachten in teamverband de behandeling zoveel mogelijk op de individuele patiënt af te stemmen. Dat betekent dat we zo weinig mogelijk patiënten een tweede ingreep willen aandoen. Want opheffen van een stoma betekent een tweede ingreep en vooral voor ouderen ook weer een tweede herstelfase. Lijkt een stoma toch de beste optie dan gaan we vooraf na wat de mogelijkheden voor de patiënt zijn. Het team van Chirurgie en Geriatrie tracht zo van de behandeling maatwerk te maken, helemaal toegespitst op de patiënt. 

Bekijk het bericht op de website van IKNL