Selma Tromp en Laura van Geest in Raad van Toezicht ETZ

8 januari 2018

De Raad van Toezicht van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg/Waalwijk is uitgebreid met twee nieuwe leden: mevrouw dr. S.C. Tromp en mevrouw drs. L.B.J van Geest. De Raad van Toezicht bestaat daardoor sinds de jaarwisseling uit zes leden.
 
Selma Tromp (46) is sinds januari 2008 werkzaam als neuroloog/klinisch neurofysioloog in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht. Van 2009-2017 was zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, waarvan de laatste drie jaar als voorzitter. Ze volgde de opleiding tot arts aan de Universiteit Maastricht en de opleiding tot neuroloog in UMC+ Maastricht.

Laura van Geest (55) is sinds 1 augustus 2013 directeur van het Centraal Planbureau. Daarvoor was ze onder meer van 2008 tot 2013 directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën. Zij is tevens onbezoldigd lid algemeen bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Laura van Geest studeerde algemene economie en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Selma Tromp Laura van Geest
Selma Tromp Laura van Geest

Voorzitter van de Raad van Toezicht Joep Hubben: “Wij zijn zeer verheugd dat twee vrouwen de raad versterken. Daar ging onze voorkeur ook naar uit, gelet op de huidige samenstelling. Laura van Geest is een specialist op het gebied van financiën en Selma Tromp heeft de door de raad gewenste medische achtergrond. Beide deskundigheden zijn belangrijk bij het goed besturen van een groot ziekenhuis als het ETZ”.

De Raad van Toezicht van het ETZ bestaat per 1 januari 2018 uit: prof. mr. dr. J. H. Hubben (voorzitter), A.C.P.L. van Overveld, ing. (vicevoorzitter), mw drs. L.B.J van Geest, mr. H.M.C.M. van Oorschot, mw dr. S.C. Tromp en prof. dr. TH.M.M. Verhallen.