Verslag jubileumcongres Week van reflectie

30 november 2017

Om de tiende editie van de Week van reflectie te vieren, vond op maandag 20 november in het ETZ het Jubileumcongres ‘Met hart & ziel voor goede zorg: Ethiek in de praktijk’ plaats. Hieronder volgt een korte samenvatting van de highlights.

Gedeeld leiderschap​​​

Dagvoorzitter Ruud Koolen opende het symposium en de Week van reflectie en ethiek werd officieel afgetrapt. Hierna gaf Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur van het ETZ, een inspirerende presentatie over ‘Innovatie door gedeeld leiderschap’. In de presentatie riep zij verpleegkundigen en artsen op om deel te nemen aan gedeeld leiderschap door met elkaar in gesprek te gaan en samen doelen te realiseren. 

Dagvoorzitter Ruud Koolen, uitgever Springer Media en oprichter Skipr, stelt een vraag aan André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland.Dagvoorzitter Ruud Koolen, uitgever Springer Media en oprichter Skipr, stelt een vraag aan André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland.

​Een organisatie als een ziekenhuis is te groot om slechts door één persoon geleid te worden. In het ETZ wordt gedeeld leiderschap verwezenlijkt door bijvoorbeeld de samenwerking tussen het management en de medische staf, verpleegkundigen met artsen, raad van Bestuur en koepel Medisch Specialisten. Hierin hebben de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) en verpleegkundig leiders een rol. In de praktijk zien we dat terug in de mbo-/hbo-proeftuinen, leergemeenschappen menslievende zorg, dag start/evaluaties, moreel beraad en STOP! bijeenkomsten. 

Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur ETZ, gaf een inspirerende presentatie over 'Innovatie door gedeeld leiderschap'.
Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur ETZ, gaf een inspirerende presentatie over 'Innovatie door gedeeld leiderschap'.

Behoeftes van de patiënt​

Joris Slaets, hoogleraar Ouderengeneeskunde, legde aan de hand van de geschiedenis mooi uit hoe het komt dat onze zorg op de huidige manier is ingericht. Hij roept op om meer te werken en denken vanuit een behoeftegericht kader. Zorgverleners zouden steeds moeten vragen aan ouderen: 'Wat is belangrijk in uw leven?'. Dat zou praktisch kunnen door bijvoorbeeld een ‘leefplezierplan’ te realiseren. Hierbij is het belangrijk behoefte en verlangens van een patiënt/cliënt in beeld te krijgen. Hij pleit ook om meer in het hier en nu in behoeftes te voorzien in plaats van op gezette tijden en dagen.

Technologie en ethiek​​

Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland, liet haar standpunt zien aan de hand van een moreel dilemma van een zwangere vrouw die twijfelde of ze nu wel of geen NIPT (prénatale screeningstest) moest laten uitvoeren. Het aanbieden van meer technologie en testen maakt de keuze van de patiënt niet altijd gemakkelijker. De patiëntenfederatie is bezig om hulpmateriaal te ontwikkelen voor patiënten en hun specifiek ziektebeeld om te ondersteunen in het maken van beslissingen. 

Oog voor de patiënt​​

Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek, vertelde dat we ons bij een casus altijd voor ogen moeten houden van wie de casus afkomt. Wie is er aan het woord? Met wie en wat is de patiënt verbonden? Welke rol speelt de institutionele zorg? In de zorgethiek zijn vijf vragen van belang: 

  • Hoe ga ik om met mijn situatie?
  • Wie ben ik en wat wil ik?
  • Hoe ga ik om met mijn naderende dood?
  • Hoe kijk ik terug op mijn leven?
  • Waar mag ik nog op hopen?

​De dag vervolgde met een aantal interactieve workshops en een debat. Het was een zeer volle maar leerzame dag. Een aanrader voor volgend jaar!

Het symposium was voor de vele aanwezigen een leerzame dag.
Het symposium was voor de vele aanwezigen een leerzame dag.