ETZ neemt regie op eigen vrijwilligerswerk

9 oktober 2017

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis). Zij zijn een belangrijke aanvulling op het werk van beroepskrachten. Omdat het aantal vrijwilligers continu toeneemt en de komende jaren een verdere groei wordt verwacht, gaat het ziekenhuis het vrijwilligerswerk onder eigen regie brengen. Dit wordt nu nog gedaan samen met de Unie van Vrijwilligers (UVV), afdeling Tilburg.
 
In het ETZ zijn bijna vierhonderd vrijwilligers actief. “Zij maken het verblijf van patiënten en bezoekers in ons ziekenhuis een stuk aangenamer. Hun inzet wordt reuze gewaardeerd”, zegt Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur ETZ.

“De vrijwilligers voelen zich enorm verbonden met het ETZ. Die band willen we versterken door alle vrijwilligers die nu in het ETZ actief zijn een overeenkomst met het ziekenhuis aan te bieden. Voor de vrijwilligers verandert daardoor dus niets, zij kunnen onveranderd met hun activiteiten doorgaan.” De vrijwilligerscoördinator in het ETZ wordt voor alle vrijwilligers het aanspreekpunt.

Kwaliteitsimpulsen

Het ETZ had graag de samenwerking met de UVV Tilburg voortgezet, maar door onoverbrugbare inhoudelijke verschillen heeft het ziekenhuis besloten de samenwerkingsovereenkomst per 1 december 2017 op te zeggen.

Anita Wydoodt betreurt het besluit, maar ziet gelijktijdig mogelijkheden voor nieuwe impulsen. “Dat doen we onder meer door een tweede vrijwilligerscoördinator aan te stellen die het beleid verder vorm gaat geven. Bovendien kunnen we door de regie in eigen hand te nemen nog beter de grenzen tussen vrijwilligerswerk en betaald werk afbakenen.”

Dankbaar

Vrijwilligers hebben tijdens hun dagelijkse activiteiten direct contact met patiënten en bezoekers. Ze bieden een luisterend oor, maken mensen wegwijs en zijn actief in de huiskamers op de verpleegafdelingen. Omdat zij een belangrijke ambassadeursrol vervullen, is het niet meer dan logisch dat het ziekenhuis ook eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van hun werk, vindt Wydoodt.

“Dat verplicht ons om het vrijwilligerswerk en de inrichting daarvan de komende jaren verder te professionaliseren. Zelf de regie voeren is daarvoor een noodzakelijke stap, veel andere ziekenhuizen doen dat ook. Dat doet niets af aan het feit dat we de UVV Tilburg zeer dankbaar zijn voor alles wat deze organisatie de afgelopen decennia voor het ziekenhuis en het vrijwilligerswerk heeft betekend.”

Vrijwilligers in het ETZ

Vrijwilligers maken een bezoek of verblijf in het ETZ iets aangenamer en zorgelozer.

Aandacht

Unie van VrijwilligersToon van Ham, voorzitter van de UVV Tilburg, was graag met zijn organisatie aan het ETZ verbonden gebleven: “Dit is niet onze keuze, wij zijn van mening dat we jarenlang de werving, selectie, plaatsing en begeleiding van de vrijwilligers in ETZ naar volle tevredenheid hebben vormgegeven. Onze zorg is steeds passende aandacht voor mensen die vrijwillig bepaalde werkzaamheden uitvoeren binnen professionele zorgorganisaties. Door de samenwerking met UVV Tilburg te verbreken en voor ‘eigen regie’ te kiezen, is dat externe toezicht er niet meer, vinden wij. Tijdens onze laatste gesprekken met ETZ hebben we daarom ook veel aandacht voor deze invalshoek gevraagd. Het ETZ heeft toegezegd die aandacht hoog in het vaandel te houden.“

Vrijwillig Dichtbij

UVV Tilburg blijft zich samen met ETZ en andere organisaties inzetten voor vrijwillige hulp aan mensen rondom een (ziekenhuis)opname, het project Vrijwillig Dichtbij. Patiënten of betrokken organisaties kunnen dan een beroep op de vrijwilligers van UVV doen. Van Ham: “Hier blijven we samenwerken met ETZ.”