Vaatkeurmerk toegekend aan ETZ

11 september 2017

De Hart&Vaatgroep heeft het Vaatkeurmerk 2017 toegekend aan het ETZ. Het Vaatkeurmerk 2017 geeft een volledig beeld van de kwaliteit van de zorg rondom behandelingen van etalagebenen (perifeer arterieel vaatlijden), aneurysma en halsslagadervernauwing. Nieuw dit jaar is dat ook de resultaten van aneurysma-operaties op de website te zien zijn: aantallen complicaties, re-interventies, heropnames en overlijden.

Iedereen kan op www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg zien welke ziekenhuizen het Vaatkeurmerk 2017 ontvangen. Het keurmerk helpt vaatpatiënten, hun verwijzers en zorgverzekeraars een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede vaatzorg wordt aangeboden. 96 procent van alle ziekenhuizen die vaatzorg aanbieden hebben het Vaatkeurmerk weten te behalen. Dit was in 2016 97 procent.

Vaatkeurmerk voor ETZ

Kwaliteitscriteria 

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet aan een aantal kwaliteitscriteria  (PDF - 115 kB) worden voldaan op het gebied van interventies door (endo)vasculaire specialisten, het minimaal aantal gecertificeerde specialisten en de multidisciplinaire afstemming binnen het ziekenhuis. Deze criteria heeft De Hart&Vaatgroep opgesteld in nauwe samenwerking met de beroepsgroepen. De Hart&Vaatgroep heeft hiervoor de data gebruikt die ziekenhuizen aanleveren aan het transparantieportaal van het Zorginstituut NL. 

Richtlijn voor goede vaatzorg

Het Vaatkeurmerk is voor veel ziekenhuizen aanleiding om de vaatzorg beter te organiseren. De trend van een concentratie van gespecialiseerde zorg en meer samenwerking heeft zich voortgezet. Er zijn nu 59 ziekenhuislocaties waar aneurysma’s worden geopereerd en 54 ziekenhuislocaties waar interventies aan de halsslagader worden gedaan. Het ETZ is één van deze ziekenhuizen.

De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenorganisatie van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl. Het Vaatkeurmerk 2017 is in samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest uitgevoerd.

Ook Spataderkeurmerk

Aan het ETZ is gelijktijdig ook het Spataderkeurmerk toegekend. De toekenning Spataderkeurmerk 2017 is gebaseerd op nieuwe actuele gegevens die de ziekenhuizen via het Transparantieportaal openbaar hebben gemaakt.

Het Spataderkeurmerk van De Hart&Vaatgroep helpt patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waar goede spataderzorg wordt aangeboden. De locaties met een Spataderkeurmerk en de nieuwe gegevens zijn te ook te vinden op  www.hartenvaatgroep.nl/kiesuwvaatzorg 

Spataderkeurmerk 2017