Laboratorium ETZ behaalt ISO certificaat

8 september 2017

Het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (LMMI) in het ETZ heeft onlangs de ISO 15189-accreditatie behaald. Deze accreditatie is internationaal erkend en geeft aan dat de managementprocessen van het laboratorium voldoen aan hoge kwaliteitsnormen voor Medische Laboratoria. Het LMMI had tot nu toe de accreditatie volgens de nationale CCKL-praktijkrichtlijn.

De toekenning van de ISO 15189-accreditatie volgt op bezoeken door een auditteam van de Raad voor Accreditatie. Dit audit-team bestaat uit specialisten van andere laboratoria. De accreditatie heeft een geldigheid van vier jaar. De auditoren zullen jaarlijks controleren of het laboratorium blijft voldoen aan de strenge normelementen.

Verbeteren

De ISO 15189 is opgesteld in het belang van de patiënten. De eisen uit de norm zijn veelomvattend en gedetailleerd. De medewerkers van het LMMI zullen zich continu blijven verbeteren om aan de strenge eisen van de norm en van zichzelf te blijven voldoen.