ETZ helpt bij aanpak geweld in Tilburg

21 september 2017

Een project om geweld met letsel te voorkomen door de informatiepositie van politie en gemeente te verbeteren. Daarmee starten het ETZ, de huisartsenposten Midden-Brabant, RAV Brabant Midden-West-Noord Ambulancezorg, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de gemeente Tilburg, de politie Hart van Brabant en VeiligheidNL. Om dit mogelijk te maken is woensdagmiddag 20 september door de verschillende partners een convenant ondertekend voor een project volgens het ‘Cardiff-model'. 

In 1996 startte in Cardiff een experiment waarbij het ziekenhuis informatie over letselslachtofferschap geanonimiseerd deelde met politie en gemeente, om preventieve maatregelen te kunnen nemen. In Cardiff heeft dit geleid tot een afname van geweld met 40%. De Cardiff-methode wordt internationaal geprezen en binnen het Verenigd Koninkrijk inmiddels ook op andere plaatsen toegepast. 

Ondertekening Cardiff-methode

Beperkt zicht

Politie en gemeente hebben een beperkt zicht op geweld, doordat het merendeel van de slachtoffers geen aangifte doet. In de Veiligheidsmonitor 2015 geeft 2,3% van de inwoners in Tilburg aan geweld ondervonden te hebben, van wie 35% aangifte heeft gedaan.

Aanvullende informatie van letselslachtoffers kan de politie en gemeente helpen om een vollediger zicht te krijgen op waar en wanneer geweld vooral voorkomt. Op basis hiervan kunnen zij bijvoorbeeld gericht toezicht of verlichting inzetten of in overleg treden met specifieke ondernemers en instellingen over maatregelen.

Anonieme gegevens

Ook in Tilburg gaan de zorgpartners nu, met behulp van VeiligheidNL, anonieme, niet-herleidbare gegevens over geweldletsels delen met politie en gemeente om te komen tot een betere preventie van letsel door geweld. De samenwerkingspartners in Tilburg streven ernaar dat in drie jaar een afname van het aantal slachtoffers van ernstig geweld zichtbaar wordt, in het bijzonder onder jongeren die slachtoffer worden van uitgaansgeweld. 

Slachtoffers

Elke dag komen in Nederland bijna 50 slachtoffers van geweld op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis terecht. Jongeren in de leeftijd van 20-24 jaar zijn met 20% oververtegenwoordigd. Slachtoffers van geweld kampen met de fysieke, emotionele en psychosociale gevolgen. De directe medische kosten en de kosten van arbeidsverzuim bedragen 78 miljoen euro (Kerncijfers Letsel Informatie Systeem 2015).

Het delen van informatie vindt altijd plaats binnen de kaders van het medisch beroepsgeheim en de privacywetgeving. De informatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt alleen gebruikt voor preventieve maatregelen.

Klik hier om het bericht op Brabantsdagblad.nl te lezen.