Communicatie kan zorg naar hoger niveau brengen

23 juni 2017

Boek neuroloog prof. dr. Leo Visser: Menselijkheid in de zorg

prof. dr. Leo Visser, neuroloog in het ETZWaarom gaat het soms mis in de communicatie tussen artsen en patiënten? En wat is daar aan te doen. Dat is het centrale thema in het boek 'Menselijkheid in de zorg' van prof. dr. Leo Visser, neuroloog in het ETZ, dat deze week verschijnt. 

In de dagelijkse praktijk bestaat de zorg voor het grootste deel uit de dialoog tussen de arts en de patiënt, waarbij de patiënt verwacht dat de zorg door een 'goede' dokter geleverd wordt. Maar wat is een goede dokter?

Competent

Voor een patiënt is het belangrijk dat de arts menselijk en competent is, adequaat handelt, goede zorg levert en de patiënt betrekt bij te nemen beslissingen. Artsen echter zijn opgeleid om acute aandoeningen te behandelen, maar moeten steeds vaker patiënten met een chronische aandoening begeleiden. Dat levert spanningen op. Leo Visser wordt daar dagelijkse mee geconfronteerd, het was voor hem de reden zijn ervaringen vast te leggen in dit boek. 

Dierbaren

Visser: "Los van mijn professionele ervaring kreeg ik ook in mijn privéleven te maken met zorg aan dierbaren die onder de maat was.  Met dit boek wil ik schetsen hoe slechte communicatie begint, maar vooral ook hoe het beter kan. Als patiënten weten hoe artsen denken en werken, stellen ze betere vragen. En als de arts zich bewust is van het perspectief van de patiënt resulteert dit in betere aansluiting, meer tevredenheid over het consult bij zowel de patiënt als arts en leidt dit tot grotere medemenselijkheid in de zorg. Kortom: door te investeren in communicatie kan de gezondheidszorg naar een hoger niveau worden gebracht."

Menselijkheid in de zorg
De arts-patiëntrelatie

Leo H. Visser
ISBN: 9789088507441
216 pagina's
Gebonden
1ste druk, 2017
Prijs: € 34.90