'Barcode op pillen scheelt 50 doden per jaar'

21 april 2017

Als alle medicijnen in ziekenhuizen zijn voorzien van een barcode, zouden jaarlijks bijna 50 doden minder vallen. Dat is de helft minder dan het aantal dat nu per jaar in Nederlandse ziekenhuizen overlijdt, vanwege een verkeerd toegediend geneesmiddel. 

Ook zouden er 250 gevallen van ernstige gezondheidsschade minder zijn en 10.000 onnodige 'ligdagen' in ziekenhuizen worden voorkomen.

Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid heeft laten doen en waaraan ETZ ziekenhuisapotheker Rinske Pauw heeft meegewerkt. Zij benadrukt het belang van bedsitescanning voor het vergroten van de medicatie- en patiëntveiligheid. "Middels het scannen van geneesmiddelen, checken we of de juiste patiënt, het juiste geneesmiddel, in de juiste dosering en de juiste vorm krijgt toegediend."

Eerste ziekenhuis

Het ETZ was het eerste ziekenhuis in Nederland dat jaren geleden - in 2004 - bedsitescanning invoerde. Inmiddels scannen ook andere ziekenhuizen, zoals in Sneek, Nijmegen en Harderwijk. Veel andere ziekenhuizen zijn bezig met de implementatie ervan.

Om bedsitescanning mogelijk te kunnen maken, moeten ziekenhuizen helaas nog zelf een groot deel van de geneesmiddelen voorzien van een barcode, omdat de fabrikant dat niet standaard doet. Het lastige in ziekenhuizen is dat medicijnen niet per doosje, maar per kleinste toedieneenheid ('unitdose') aan het bed worden toegediend. Op dit unitdose-niveau moet de barcode dan ook worden aangebracht, om het scannen aan het bed te kunnen faciliteren.

Barcodering

Zo worden in de ziekenhuisapotheek van het ETZ op jaarbasis bijna 1 miljoen barcode etiketjes geplakt. "Het is bizar dat de ziekenhuizen dit zelf moeten doen", vindt Rinske. "Naast dit arbeidsintensieve proces, is het ook een risicovol proces. Dit zou daarom ook aan de bron moeten gebeuren." Zij voert al jaren lobby richting alle farmaceutische producten, om alle geneesmiddelen gebarcodeerd aangeleverd te krijgen. Daarnaast heeft zij zitting in de werkgroep 'Barcodering' van VWS, om hierover regelgeving op te stellen.

Met de resultaten van het onderzoek wordt weer een grote stap in de goede richting gezet.