Programma TopZorg: de tussenstand

27 februari 2017

Het ETZ neemt al twee jaar deel aan het experiment TopZorg. Minister Schippers heeft onlangs een tussenevaluatie van het experiment naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het experiment TopZorg subsidieert gedurende vier jaar de combinatie van zeer specialistische zorg met wetenschappelijk onderzoek in drie niet-academische ziekenhuizen. De deelnemende ziekenhuizen zijn het ETZ, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en Oogziekenhuis Rotterdam.

Een programmabrede evaluatie moet de maatschappelijke meerwaarde van deze subsidie vaststellen. Dit levert het ministerie van VWS input voor besluitvorming rondom toekomstig beleid. ZonMw coördineert het programma TopZorg. Lees het uitgebreide bericht op de website van ZonMW.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat TopZorg deels een continuering betekent van wat de ziekenhuizen qua zorg en onderzoek al deden en deels nieuwe activiteiten mogelijk maakt. Tevens versterkt het de samenhang tussen zorg en onderzoek en de kennisdeling met andere professionals en patiënten.

Op de foto het Gamma Knife Icon.

ETZ in 2017

Het ETZ gaat dit jaar verder met het implementeren van de nazorgpoli voor zowel neuro- als traumapatiënten. Het nazorgtraject is belangrijk voor het herstel na een behandeling. Daarnaast zet het ETZ de lijn voort van het continu monitoren van de lopende onderzoeksprojecten. Streven is om de combinatie van zorg en wetenschap structureel nog beter in te bedden in ons ziekenhuis.