ETZ neemt deel aan i-4-1-Health project

21 februari 2017

Het ETZ neemt sinds de jaarwisseling deel aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op het voorkomen van infectieziekten en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) in de grensstreek Vlaanderen-Nederland.  Meerdere ziekenhuizen (waaronder het ETZ), publieke gezondheidsdiensten, dierenartsen, kennisinstellingen en bedrijven geven via onderzoek, ontwikkeling en innovatie invulling aan het project.

Bacteriën worden in toenemende mate ongevoelig voor antibiotica. Dit maakt het effectief behandelen van infectieziekten lastiger met ziekte, sterfte en onnodige (zorg)kosten als gevolg. De onderliggende oorzaken omvatten alle onderdelen van de maatschappij, zoals de gezondheidszorg, de bevolking, de landbouw en het milieu. Samenwerking met verschillende disciplines en sectoren in de grensregio is noodzakelijk om verspreiding van ziekteverwekkers tegen te gaan.

Bacteriën

26 partnerorganisaties gaan infectierisico’s, antibioticagebruik en DNA van resistente bacteriën op vergelijkbare wijze inzichtelijk maken met behulp van apps en een platform voor geavanceerde moleculair biologische analysen. Deze innovatieve hulpmiddelen helpen om antimicrobiële resistentie in de veehouderij, in de bevolking én in de zorg in kaart te brengen. Hierdoor kunnen besmettingsroutes van infectieziekten vroegtijdig worden opgespoord en risico’s voor de maatschappij worden beperkt.
Logo Interreg Vlaanderen-Nederland