Betere zorg voor patiënten met hartfalen

3 oktober 2016

Ons ziekenhuis is in de regio Tilburg een van de deelnemers aan het landelijke kwaliteitsprogramma Connect Hartfalen. De cardiologen van het ETZ willen samen met andere zorgverleners nog betere zorg bieden aan patiënten met hartfalen.

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) gaf donderdagavond 29 september het startsein voor de derde regio in Nederland – Tilburg – waar het programma Connect Hartfalen in de praktijk wordt gebracht. Via dit programma maken de verschillende zorgverleners in de regio afspraken met elkaar over hoe zij die zorg met elkaar het beste kunnen inrichten: van huisarts en ambulancedienst tot en met dotterziekenhuis en revalidatiecentrum.

Het document ´We are connected´ is ondertekend door (v.l.n.r.) cardioloog Balázs Szabó, Petra van Pol (voorzitter projectgroep Hartfalen), huisarts Leonie Tromp en Angela van Liempd (medisch directeur RCH).

Optimale samenwerking

De startbijeenkomst werd voorgezeten door Leonie Tromp (kaderhuisarts hart- en vaatziekten) en Balasz Szabo (cardioloog in het ETZ). Tijdens de bijeenkomst werd het belang van optimale samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsen benadrukt. Verder was er aandacht voor goede begeleiding van patiënten met hartfalen. 
De goede regionale samenwerking zorgt ervoor dat alle patiënten met hartfalen naar de juiste zorgverlener worden verwezen. Connect Hartfalen maakt het mogelijk dat patiënten, die na een behandeling weer in stabiele conditie zijn, kunnen worden terugverwezen naar de huisarts.

Grote impact

Hartfalen heeft een grote impact op de patiënt en zijn omgeving. Het aantal patiënten met (ernstig) hartfalen stijgt de komende jaren snel. Dat vraagt om maatregelen zodat er een efficiënte organisatie van deze zorg komt. Ook door de stijgende zorgkosten is er steeds meer behoefte aan zorg volgens het principe 'dicht bij huis als het kan, verder weg als het moet'. 
NVVC is met het landelijke programma Connect Hartfalen gestart om de samenwerking tussen regionale instellingen en zorgverleners beter op elkaar af te stemmen.

Winst

De grote winst van de nieuwe aanpak is het effectieve karakter. Hierdoor komen zorgverleners tot snelle en praktische afspraken, waarbij de zorg aan de patiënt met ernstig hartfalen plaatsvindt op de meest geschikte plaats. NVVC Connect Hartfalen biedt ondersteuning bij de regionale implementatie van de Landelijke Transmurale Afspraak hartfalen (LTA) en biedt een landelijk platform voor regionale afspraken en speerpunten.

Over hartfalen

Bij hartfalen is er sprake van een falende hartspier. Het hart pompt met onvoldoende kracht en er ontstaan klachten van ernstige vermoeidheid bij de geringste inspanning, vaak samen met overmatige vocht ophoping in benen of buik. In Nederland zijn ruim 140.000 patiënten met hartfalen. Naar schatting neemt dit aantal verder toe tot 195.000 in 2025. Hartfalen is dus een veel voorkomende aandoening met een grote kans om eraan te sterven of blijvende ziektesymptomen te ervaren.

Cardioloog Balázs Szabó legt uit wat het belang van het programma Connect Hartfalen is voor de patiënten.