Make Sense Campagne: week van de hoofd-halskanker

19 september 2016

Tijdens de Europese week voor hoofd-halskanker (19 tot en met 23 september) besteedt het ETZ aandacht aan hoofd-halskanker.

Het ETZ is een regionaal behandelcentrum voor patiënten met hoofd-halskanker. Het ziekenhuis werkt voor deze behandeling nauw samen met het Instituut Verbeeten en het Erasmus MC. Jaarlijks worden in het ETZ honderd nieuwe patiënten met een hoofd-halstumor behandeld. Zij zijn gemiddeld een jaar in behandeling en ondergaan een intensief traject.

Make sense campagne

De Make Sense Campagne is een initiatief van de Europese hoofd-halsvereniging (European Head and Neck Society (EHNS)). Deze campagne streeft naar een groter bewustzijn van hoofd-halskanker en vroegtijdige herkenning van symptomen en daardoor eerdere verwijzing naar de specialist. Hierdoor kunnen de behandelingsresultaten en kansen op genezing voor patiënten met hoofd-halskanker verbeteren. Als de ziekte in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de kans op overleving 80 tot 90%.

Facebook

Op de Facebook-pagina van het ETZ besteden we iedere dag aandacht aan de week van de hoofd-halskanker. Meer informatie lees je op www.makesensecampaign.eu.

Make sense campagne