Spoedzorg in het ETZ goed geborgd

9 augustus 2016

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het ETZ is met jaarlijks 55.000 bezoeken van patiënten een van de grootste in Nederland. Daardoor is het vaak druk en kunnen de wachttijden oplopen.  
  
Dagelijks bezoeken 180 mensen de SEH van het ETZ op de locaties Elisabeth en TweeSteden in Tilburg. De zorgvraag van deze patiënten varieert enorm: van baby tot bejaarde, van een gebroken pols tot een hartaanval.

Spoedzorg in ETZ

Drukte

Onlangs was de drukte op SEH’s in de Nederlandse ziekenhuizen landelijk in het nieuws. Het komt vooral in Noord-Holland steeds vaker voor dat ambulances met hun patiënten niet terecht kunnen bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis omdat dit vol ligt.

“Ook op onze SEH’s is het druk. Maar een patiëntenstop is nog niet voorgekomen en dit willen wij ook niet. Patiënten die acuut medische zorg nodig hebben zijn bij ons altijd welkom. Onze artsen en verpleegkundigen staan 365 dagen per jaar en 24 uur per dag klaar”, vertelt afdelingshoofd Walter Heijne.

Wachttijd

Het komt voor dat patiënten enige tijd moeten wachten in de wachtruimte. “We beseffen dat niets zo vervelend is als wachten, maar we kunnen helaas niet alle patiënten tegelijk zien. Enige uitleg is hier op zijn plaats: patiënten met een ernstige ziekte of ernstige verwondingen krijgen voorrang. Ook kinderen gaan zoveel mogelijk voor. Afhankelijk van de ernst van de aandoening word je eerder of later behandeld dan andere patiënten. We doen onze uiterste best om de wachttijd zo kort mogelijk te houden”, legt Spoedeisende Hulp arts Harm van de Pas uit.

Naar de SEH of de huisarts?

Vooral mensen die net een ongeval hebben gehad of acuut ziek zijn geworden, komen naar de SEH. Een tip: als de situatie niet levensbedreigend is, ga dan eerst naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisarts(enpost) vallen onder de basisverzekering. Hiervoor hoeft geen eigen risico betaald te worden.

Als het nodig is, verwijst de huisarts je naar de SEH. De kosten van het bezoek aan de SEH vallen onder het eigen risico, ook als je via de huisartsenpost wordt doorverwezen voor onderzoek of behandeling.

ETZ In Beeld

Dit artikel is eerder verschenen in het patiëntenmagazine ETZ In Beeld. Benieuwd naar deze krant? Blader het dan online door.

Lees het ETZ In Beeld Julinummer 2016