Cardiologen ETZ gaan hartpatiënten thuis monitoren

21 juli 2016

EU stelt ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek

Volgens cardiologen van Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg/Waalwijk is het niet noodzakelijk dat hartpatiënten met een pacemaker twee keer per jaar de polikliniek bezoeken voor een controle-afspraak. Een groot onderzoek moet uitwijzen of de zorg van het ziekenhuis op een veilige wijze naar de thuisomgeving verplaatst kan worden. De Europese Unie stelt ruim één miljoen euro beschikbaar voor deze vierjarige studie.

Cardioloog Jos Widdershoven en onderzoeker Mirela Habibović.  Foto: ETZ Fotografie & Film/Joost Pistorius

Het onderzoek start in het najaar van 2016 en wordt geleid door prof. dr. Jos Widdershoven en wetenschappelijk onderzoeker dr. Mirela Habibović. “Patiënten met een pacemaker krijgen een kastje mee naar huis dat in verbinding staat met de pacemaker. Dit kastje stuurt de meetgegevens van de pacemaker door naar het ziekenhuis. De ontvangen data worden in ons ziekenhuis gecontroleerd en wij nemen direct contact op met de patiënt als de meetresultaten daar aanleiding toe geven”, legt Widdershoven uit. “Zo voorkomen we dat patiënten onnodig het ziekenhuis moeten bezoeken.”

Opgave

Jaarlijks krijgen circa 350 nieuwe patiënten in het ETZ een pacemaker geïmplanteerd. Dit betekent dat alleen al in het ETZ elke zes maanden enkele duizenden pacemakerpatiënten voor een controle plaatsnemen in de wachtkamer van de polikliniek Cardiologie. Widdershoven: “Het gaat daarbij overwegend om oudere patiënten voor wie een ziekenhuisbezoek een hele opgave is, omdat ze niet meer zo mobiel zijn”.
Bij het onderzoek worden zowel nieuwe als bestaande patiënten betrokken. “Daardoor kunnen we heel goed de reguliere zorg vergelijken met de nieuwe manier van werken”, licht Habibović toe. Zij gaat de komende maanden het onderzoek verder in de steigers zetten. “We moeten onder meer de bestaande zorgpaden aanpassen en de leveranciers van de hard- en software selecteren.” Het ETZ werkt daarbij nauw samen met drie andere Europese ziekenhuizen: het Heart and Chest Hospital in Liverpool, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau in Barcelona en zorgroep Federsanitá Servizi in Rome.

Kostenbesparing

De onderzoekers verwachten dat door de inzet van telemonitoring, het op afstand volgen en begeleiden van pacemakerpatiënten, het aantal controleafspraken met maar liefst twintig tot vijftig procent kan worden verminderd. De marge wordt nu nog heel ruim genomen, omdat uit het onderzoek moet blijken of patiënten ook open staan voor deze vorm van e-health. “Want we weten uit de dagelijkse praktijk dat toch ook veel patiënten graag vasthouden aan persoonlijk contact met de dokter en de pacemakertechnicus”, aldus Widdershoven.

Het thuis monitoren van de pacemaker zorgt niet alleen voor meer welzijn bij de patiënt, maar levert ook een kostenbesparing op voor het ETZ. “En dan hebben we het landelijk over een bezuiniging van vele miljoenen euro’s”, stelt Widdershoven. Hij gaat daarom voor zijn onderzoek in overleg met enkele grote zorgverzekeraars, om telemonitoring opgenomen te krijgen in het zorgpakket.
De EU verleent subsidie aan het ETZ omdat het ziekenhuis al eerder ervaring heeft opgedaan met telemonitoring van ICD-patienten (de REMOTE-CIED studie) en andere EU-projecten, zoals Do CHANGE. De afdeling cardiologie van het ETZ is hiermee voorloper op het gebied van toekomstgerichte e-health.